Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belediye yöneticilerinin yerel yönetim reformları hakkındaki algıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu hizmetlerinin sunumunda ve kamusal kaynakların kullanımında yerel yönetimlerin ağırlığı her geçen gün artmaktadır. Bunun en temel nedenleri arasında, kamu hizmetinin nitelik ve nicelik olarak artması, kentleşmenin yoğunlaşması, demokratikleşmenin gelişmesi ve ülkemiz açısından Avrupa Birliği Politikalarının etkisi sayılabilir. Nitekim ülkemizde yerel yönetim reformları uzun yıllar giderek yoğunlaşan bir biçimde tartışılmıştır ve tartışılmaya da devam edecektir. Bu çalışma, 2004 ve 2005 yıllarında değiştirilen Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanununun, bu kanunları kullanan ve uygulayan belediye yöneticileri tarafından nasıl algılandığını tespit etmeye odaklanmıştır. Yerel yöneticilerin mevzuat değişikliğini nasıl algıladığını tespit edebilmek amacıyla, kanunlarla getirilen yeni düzenlemeler ile akademik ve siyasi çevrelerde söz konusu değişme ilişkin eleştiriler ve övgüler göz önünde tutularak bir anket formu hazırlanmış ve bu anket formu belediye yöneticilerine uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yeni yasal düzenlemelere yöneltilen eleştirilerin tamamen yersiz olmadığı, ancak fazla abartılmasına da gerek olmadığı; söz konusu düzenlemelerin belediyelerin birçok sorununu çözebilmek için yöneticilere önemli kolaylıklar getirdiği söylenebilir. Nitekim yeni yasal düzenlemelere yöneltilen eleştirilerin her birine katılmayanların oranı, katılanların oranından belirgin biçimde yüksek çıkmıştır. Ayrıca yeni mevzuata ilişkin ileri sürülen olumlu yönlerin, belediye yöneticilerinin büyük çoğunluğu tarafından da desteklendiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The role of local governments in the provision of public services and the use of public resources has been increasing every day. Among the reasons of this increase are the increase in the quality and quantity of public services, increasing urbanization, development of democracy and the impact of European Union policies in Turkey. Therefore, there has been and will be an intense debate about local government reforms for years. This study aims to determine the attitudes of municipal administrators, who use and implement these laws, towards the 2004 and 2005 changes in Municipal Law and Metropolitan Municipalities Law. In order to determine the perceptions of municipal administrators about legal changes, a survey including questions about new regulations and opinions of academics and politicians about these changes has been prepared and applied to these administrators. According to the research results, criticisms about the new regulations are partly true but these criticisms should not be exaggerated and also these regulations can help municipal administrators to solve many issues of their municipalities. According to the results, proportions of administrators who do not agree with the criticisms towards new regulations are significantly higher than those who agree with the criticisms. In addition to this, positive opinions about new regulations have been supported by most municipal administrators.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :