Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Antakya ve iskenderun otel çalışanlarının tükenmişliği ve iş tatmin üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
MKÜ Turizm .sletmeciligi ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İsletmeciligi Bölümü1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Tükenmislik, hizmetin ön planda oldugu meslek gruplarını içeren sektörlerde sıklıkla görülebilen bir sendromdur. Tükenmislik kavramı genel olarak düsünüldügünde meslegi icra edenlerin artık meslegi yerine getirmek istememesi ve amacından kopması, hizmet götürdügü insanların memnuniyetini önemsememesi ve kendisini asırı strese sokması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalısmada, Antakya ve "skenderun’da faaliyette bulunan otel isletmeleri çalısanların tükenmislikleri ve is tatminleri arasındaki iliskiler incelenmistir. Yapılan incelemelerde arastırmaya katılan kadın ve erkeklerin tükenmisligin alt boyutlarından “Duygusal Tükenme” ve “Duyarsızlasma” boyutlarında anlamlı derecede farklılastıkları; diger taraftan “Düsük Kisisel Basarı Hissi” puanları açısından ise farklılasmadıkları görülmüstür. Ayrıca, is tatmini degiskenlerinin bazılarının çalısanların tükenmisliklerini açıklamada dogrusal etkiye sahip oldugu görülmüstür.

Özet İngilizce :

Burnout is a syndrome seen very often in the sectors that contain occupational groups in which service is at the forefront. When thought widely the burnout concept can be defined as unwillingness of employees to perform their occupations and their deviation from their aims, the ignorance towards their employers’ satisfaction and getting crushed under too much stress. In this research the relationship between the burnout of the hotel employees working in hotels that are run in Iskenderun and Antakya and their job satisfaction. The conclusion obtained by the investigations is that women and men participated in the research highly differentiate in the concepts ‘’Emotional Exhaustion’’ and ‘Depersonalization’ which are sub dimensions of burnout and that they don’t differentiate in terms of ‘Reduced Personal Accomplishment’ points. Furthermore, it has been seen that that some of job satisfaction variables have linear impact on explaining the burnout of employees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :