Yıl 1989, Cilt: 23 Sayı : 1 Sayfalar 23 - 28 2013-07-29
MENSTÜRAL SİKLUSUN DEĞİŞİK DÖNEMLERİNDE EPİTELYAL ALKALİ FOSFATAZ DEĞİŞİMLERİ-CHANGES IN ORAL EPITHELIAL ALKALINE POSPHATASE IN VARIOUS PHASES OF MENSTRUAL CYCLE
Necla TİMOÇİN,Ayşegül APAYDIN
16 261

Öz Anahtar Sözcükler : Alkali fosfataz, ağız epiteli. mestüral siklus.Bu çalışma menstüral siklusun değişik fazlarında kan ve dişeti epiteli alkali fosfataz (ALP) düzeylerini saptamak amacıyla yapıldı. 22 sağlıklı bireyin menstüral periyotlarının 5. 11. 14. 16. ve 24 günlerinde kan örnekleri alınarak incelendi. Kan alkali fosfataz düzeyleri Bassey-Lowry-Brock yöntemine göre saptandı. Alınan oral smearier ise Gomori'nin Alkali Fosfataz yöntemine göre boyanarak ışık mikroskobunda incelendi. Belirlenen ALP düzeyleri, preparatların. histolojik incelemesi ve laboratuvar bulguları kıyaslanarak değerlendirildi.Key Words : Alkaline phosphatase, oral epithelium, menstrual cycle.This study was done in order to determine the levels of Alkaline Phosphatase (ALP) in blood and in oral epithelium, in various phases of menstrual cycle. Blood samples and oral smears of 22 healthy subjects were taken in the 5., 21., 14., 1 6., and 24 day of their menstrual cycle and they were investigated. The levels of alkaline phosphatase in blood were determined as a procedure of Bessey-Lourry-Brock. The oral smears, obtained, were dyed, this was effected as a procedure of Gomori's Alkaline Phosphatase and investigated in a light microscope The ALP levels, determined, and histological investigation were evaluated, compared with the laboratory findings.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 29 Temmuz 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Temmuz 2013


Makalenin Yazarları
Necla TİMOÇİN
Ayşegül APAYDIN