Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An investigation on college students’ conceptual understanding of quantum physics topics

Yazar kurumları :
Erciyes University School of Education1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Today, it is accustomed to investigate students who have difficulties about understanding quantum concepts and several findings indicated that they do face quite challenges about learning this difficult subject. In this study, we aim to explore students' conceptual understanding and knowledge of the topics of quantum physics. In order to achieve this goal we designed a questionnaire based on previous investigations and conceptual questions in different studies. Senior and junior college students enrolled at school of education and science department agreed to participate in the study. It was administered to 394 students at Erciyes University. Of them, 83 and 55 were senior and junior preservice science teachers, 102 and 72 were senior and junior physics students, respectively. Rest of the participants was consisted of senior class chemistry students. At the end of this paper, we analyzed the results of questionnaire and observed that having more experience with the quantum concepts makes students to remember them easier. Results revealed that students struggle in understanding quantum physics and that was not a surprise because recent studies showed that these concepts were harder to learn than other physics concepts. In addition, the questionnaire designed for this study passed the reliability with KR-20 value of 7.83 and validity tests.

Özet İngilizce :

Günümüzde kuantum kavramlarının üniversite öğrencileri tarafından hangi seviyede anlamaları üzerine araştırma yapmak yaygın olmakla beraber bu konudaki makalelerde öğrencilerin konuları anlamalarının diğer fizik konularına göre daha zor olduğu sonuçlarına varılmaktadır. Bu araştırmada öğrencilerin kuantum fiziğinde yer alan kavramların anlaşılmasının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için daha önceden yapılan çalışmalardaki veri toplama anketlerini kullanarak yeni bir anket oluşturulmuştur. Üniversitesinin fizik, kimya ve fen eğitimi bölümlerinde okuyan öğrenciler bu çalışmada gönüllü yer almayı kabul etmişlerdir. Erciyes Üniversitesinde okuyan 394 öğrenciye bu anketi uyguladık. Bunlardan 83 tanesi 3.sınıf ve 55 tanesi ise 4.sınıfta okuyan fen bilgisi öğretmen adaylarıdır. Ayrıca, 102 tanesi 3.sınıf ve 72 tanesi 4.sınıfta okuyan fizik bölümü öğrencileri idi. Diğer öğrenciler ise kimya bölümünde okuyan 3.sınıf üniversite öğrencisidir. Çalışma sonucunda ise elde edilen bulgular analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda öğrencilerin bu kavramları çok fazla öğrenemedikleri görülmüştür ve bu sonuç bizim için sürpriz değildir çünkü bu fizik dalı araştırmalar sonucunda daha zor olduğu elde edilmiştir. Ayrıca, kullanılan veri toplama aracının geçerlilik testleri sonuçları yeterli seviyede bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :