Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alanya bölgesi otellerinin göreli etkinliğinin belirlenmesi: bir veri zarflama analiz tekniği uygulaması

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi1, İİBF İşletme Bölümü2, Mustafa Kemal Üniversitesi3, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO4
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Veri Zarflama Analizi(VZA), çalısmalarda çoklu girdi ve çoklu çıktıyı ortaya koymakla sorumlu karar verme birimlerinin göreli etkinligini degerlendirmek için kullanılan, dogrusal programlama tabanlı, parametrik olmayan bir yöntemdir. Baslangıçta kamu kurumlarının göreli performanslarını ölçmek için kullanılan bu yöntem günümüzde pek çok sanayi ve hizmet isletmelerinde uygulanmaktadır. Bu çalısmada, VZA yardımıyla otel isletmelerinin göreli etkinlikleri ölçülmüstür. Alanya bölgesinde faaliyette bulunan 22 otelden alınan girdi ve çıktılara ait veriler üzerinden 13 etkin hotel ve 9 etkin olmayan otel belirlendi. Bu otellere ait kaynak israfları ve çıktı eksiklikleri belirlenerek ilgili isletmelere bildirilmistir.

Özet İngilizce :

Data Envelopment Analysis is an linear programming and nonparametric method that is used for evaluation the relative efficiency decision making units which is responsible for expressing multi data input and output. At the beginning the method was only used for many public institutions’ relative performance but now it has been using many industrial and service facilities. In this research, hotel businesses relative efficiency is measured by DEA. On the data analysis related with input and output, collected from 22 hotels running in Alanya region, 13 efficient and 9 non-efficient hotels is determined. The hotels source wastes and output inefficiencies are also determined and the hotels informed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :