Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mülkiye Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 36 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de hemşehri derneklerinin kırsal yapıdaki rolü

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, ÇOMU Biga İİBF Kamu Yönetimi Bölümü2, Tunceli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü3, MEB4
Görüntülenme :
751
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de 1980'lerden itibaren giderek artan bir öneme sahip olarak sahnede görünürlük kazanan sivil toplum örgütlerinin bir örneği olan hemşehri derneklerinin çoklu işlevlerinin sorunsallaştırıldığı bu çalışma, İstanbul İli'nde bulunan 356 hemşehri derneği ile gerçekleştirilmiştir. Hemşehri derneklerini genel olarak köy dernekleri ve diğer dernekler şeklinde kategorilendirmek mümkün olsa da çalışmaya göre köy tipi dernekleşmenin baskın olduğu göze çarpmaktadır. Derneklerin kırsal uzamda oynadığı sosyo-ekonomik rolün alt yapı çalışmaları ile sınırlı olduğu saptanmıştır. Hemşehri derneklerinin kente göre kırsal yapıdaki siyasi rollerinin üyeler üzerinde daha az belirleyici, bürokratik yapı üzerinde ise daha belirleyici bir role sahip olduğu bulgusu saptanmıştır. Derneklerin kuruluş yıllarının da kırsal yapıdaki rolleri üzerinde belirleyici olduğu saptanmıştır. 1980 öncesinde kurulan hemşehri dernekleri kırsal alanın yaşam standardı ile ilgili daha fazla faaliyette bulunmuştur. Son olarak, hemşehri dernekleri hem kentsel dönüşüm hem de kırsal dönüşüm çalışmalarında dikkate alınması gereken başlıca sivil toplum kuruluşlarından biri olmalıdır.

Özet İngilizce :

This study aims to discuss multi-functional characteristics of fellowship associations as a sample of NGOs that have had increasingly important role on the scene. The study has been conducted over 356 fellowship associations in İstanbul. Although it is possible to classify fellowship associations as village associations and the others; this study puts forward that village type of associations are more common. It was found that the associations' role in rural dimension was restricted to infrastructure improvements. Another finding of the study that while associations in the rural were less determinant on the political decisions of the members compared to associations in the urban, associations in the rural were more determinant on the bureaucratic structure. Date of establishment is also determinant on the roles of associations in the rural. Fellowship associations which were established before 1980 had more activities related to life quality of the rural than associations established later. Finally, fellowship associations should be the major NGOs to be taken into account when urban and rural transformation studies are conducted.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :