Yıl 1994, Cilt: 28 Sayı : 2 Sayfalar 144 - 148 2013-05-29
KRANİYOMANDİBULAR ASİMETRİLERİN TANISINDA KEMİK SİNTİGRAFİSİNİN KULLANIMI-ASSESSMENT OF THE CRANIOMANDIBULAR ASYMMETRIES BY SKELETAL SCINTIGRAPHY
Yıldız ÖZTÜRK,Haluk SAYMAN,Cavit NİŞLİ
21 261

Öz ÖZETMaksillofasiyal deformiteli bireylerin tanı ve tedavi planlamasında klinik incelemenin yanında genellikle radyolojik yöntemlerden yararlanılır. Bu çalışmada, kraniyoman-dibular asimetrilerin tanısında kantitatif mandibular kemik sintigrafisi bilinen diğer tanı yöntemleri ile birlikte karşılaştırmalı olarak İncelenmiştir.Materyal yaş (8-18) ve cins (7 kız, 5 erkek) uyumlu 12 normal, 12 kramiyomandibular asimetrili bireyden oluşmuştur. Tüm bireylerde kantitatif kemik sintigrafisi yöntemi ile alt çenenin sağ ve sol kondil, ramus, korpus ve toplam bölümlerine ilişkin aktivite tutulum oranlan (TO) belirlenmiş ve taraflar arasındaki farklar hesaplanmıştır. Daha sonra kontrol ve anomoli grubu bireylerine ilişkin değerler birbirleri ile karşılaştırılmıştır.Anahtar sözcükler: Kraniyomandibular asimetri, kemik sintigrafisi, tek taraflı posterİor çapraz kapanış.ABSTRACTThe usual approach to diagnosis and treatment planning of the patients with maxillofacial deformities is radiologic procedures besides careful clinical examinations. In this study, quantitavite bone scintigraphy of the mandible is compared with the other current diagnostic modalities in patients with craniomandibular asymmetry.The material consisted of 12 normal subjects and 12 patients with craniomandibular asymmetry age (8-18) yrs) and sex (7 female, 5 male) matched. In all subjcects, limited quantitative bone scintigraphy is used to calculate ratio of uptake in right and left regions of condyle, ramus and body of the mandible, then differences between the boths sides are documented. After this, those values of control and abnormal groups were compared to each other.Key words: Craniomandibular asymmetry, skeletal scintigraphy, unilateral posterior cross-bite. 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 29 Mayıs 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Mayıs 2013


Makalenin Yazarları
Yıldız ÖZTÜRK
Haluk SAYMAN
Cavit NİŞLİ