Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mülkiye Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 36 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iktisadi analizde zaman cetvellerinin kullanılması: 2006 türkiye zaman kullanım anket verisi üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi SBF1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazıda Türkiye İstatistik Kurumu'nun, ilk kez 2006 yılında uyguladığı ulusal kapsamlı ve uluslararası karşılaştırılabilir nitelikteki zaman kullanım anketinin (zaman cetveli) kullanıcı gözüyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, zaman cetvellerinin genel olarak iktisadi analize ve bu sayıda işlenen yoksulluk temasına yönelik araştırmalara katkısını ortaya koymaya çalışacak ve Türkiye ve diğer ülke örneklerine ait mevcut araştırmaların ışığında, zaman kullanım anket uygulamasına dair verinin kullanım alanını geliştirebilecek öneriler sunacaktır. Zaman, sahip olduğumuz kısıtlı kaynaklardan biridir. Zaman nihai kaynaktır ve başlangıçta faktör donatımlarına bakıldığında eşit biçimde dağıtılmış olan tek kaynaktır (Fleming ve Spellerberg, 1999). Felsefeci Nooan, boş zaman ve özgürlüğü tartıştığı makalesinde zamana dair şöyle der: "İnsan yaşamının kaçınılmaz olarak sınırlı olması, zamanın deneyimlenme biçimini her toplumda temel bir etik mesele kılar. Eğer insan yaşamının tümü veya büyük bir kısmı rutin günlük yapılan işlerle tüketiliyorsa o zaman insanlık toplumsal olarak belirlenen zaman deneyimleme biçiminin egemenliği altındadır" (Noonan, 2008). Öyleyse zamanı nasıl deneyimlediğimizin bilgisi toplumsal olanın bilgisine ulaşmayı ve insan yaşamının geliştirilmesini hedefleyen iktisat bilimi için kaçınılamaz bir vazifedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :