Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mülkiye Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 36 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ernst reuter’in ikinci vatanı türkiye’de çağdaş kentbilimin gelişmesine yaptığı katkılar

Yazar kurumları :
KURUM BELİRTİLMEMİŞ1
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Hükümeti tarafından davet edilen, Alman belediyeci ve bilim insanı Emst Reuter, 1935 yılında Türkiye’ye geldi. 1938 yılına dek Ulaştırma Bakanlığı’nda tarife uzmanı olarak görev yaptıktan sonra, 1938-1946 yılları arasında Siyasal Bilgiler Okulu’nda Türkiye’de, ilk kez yüksek okul düzeyinde Şehircilik, Yerel Yönetimler ve Yerel Yönetimler Mâliyesi derslerini verdi. Ülkenin dört bir yanında görev yapacak yöneticiler yetiştiren Mülkiye’de, tüm dünyada giderek önem kazanan bu konulara ilişkin bilgileri ders olarak aktarmakla kalmadı, aynı zamanda “Şehircilik” adında yeni bir Kürsü’nün kurulmasını da sağladı. Okulda İskân ve Şehircilik Enstitüsü’nün temellerini attı. Ekonomik ve toplumsal gelişmenin önemli göstergelerinden biri olan kentleşme sürecine, bu sürecin en önemli aktörlerinden olan yerel yönetimlere, Mülkiye ile sınırlı görünse de gerçekte tüm Türkiye açısından çok önemli katkılarda bulundu. Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde yazdığı üç kitap ve sayısız dergi yazısı, konferans bildirileri ve gerçekleştirdiği eğitim amaçlı seminer çalışmaları ile Reuter’in Mülkiye’ye ve Türkiye’ye katkıları tartışmasızdır.

Özet İngilizce :

German scholar and municipal expert Ernest Reuter who was invited by the Turkish Government arrived Turkey in 1935. He worked at the Ministry of Transportation as an Expert on Tariffs and began to teach, for the first time, at the university level in Turkey, in the School of Political Sciences, such courses as Urbanism, Local Government, and Local Finance during 1938-1946. He not only taught these increasingly important courses in Mülkiye, which trained high-level administrators to work all over the country, but also he has created a new Chair of Urbanism. He also prepared the ground for founding the Institute of Housing and Urban Development in the same School. Thus, he made considerable contributions to the process of urbanization which is one of the important indicators of social and economic development, and also to local governments, which are one of the important actors in this process. Although all these efforts could be regarded as confined to Mülkiye, in fact they were extremely in the help of the entire country. In addition to three books which he wrote in Turkey, he had written numerous articles to be published in scholarly journals, and presented papers to the conferences of the same sort. Moreover, he conducted a variety of seminars for training of the future local administrators of Turkey. All these he had accomplished are clear signs of his remarkable contributions, beyond any doubt for both Mülkiye in particular and Turkey in general.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :