Yıl 1994, Cilt: 28 Sayı : 2 Sayfalar 161 - 166 2013-05-29
ARTİKÜLER DİSK PERFORASYONUNDA KONSERVATİF TEDAVİ (Olgu Bildirimi)-CONSERVATIVE TREATMENT OF ARTICULAR DISC PERFORATION (A Case Report)
Birgül ÖZPINAR,Münire SABAH
25 261

Öz ÖZETEklem içi fonksiyonel rahatsızlıkların klinik olarak en Önemli şekli anterior disk deplasmanıdır. Bu düzensizliklerle ilgili etyoloji tartışmalıdır. Günümüzde en geçerli görüş, eklem disfonksiyonlarında oklüzal düzensizlik ve psikolojik stresin etkili olduğu ve bu gibi durumlarda ekleme aşırı gerilimlerin geldiği şeklindedir. Eklem içi düzensizlikler tedavi edilmezlerse, fibröz yapıda olan diskin perfo-rasyonuna, dejeneratif osteoartiritise neden olabilir. Bu yanda disk perforasyonu tanısı konulan bir olguda uygulanan konservatif tedavi sunulmuştur.Anahtar sözcükler: Temporomandibuler eklem, perfo-rasyon.ABSTRACTAnterior displacements of the TMJ discus, are the most important of the functional intraarticular disorders. The accepted view, concerning the etiology today, is the role of occlusal disorders and psychological stress. Unless treated, the disc may be perforated or degenerative arthritis may be seen. In this paper the conservative treatment of a case with perforated TMJ disc is discussedKey words: Temporomandibular joint, perforation. 

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 29 Mayıs 2013
Bölüm Olgu Sunumları / Case Reports
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Mayıs 2013


Makalenin Yazarları
Birgül ÖZPINAR
Münire SABAH