Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mülkiye Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 36 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa’da ulke borçları krizi, bankaları kurtarın devletleri değil / the sovereign debt crisis in europe, save banks not states

Yazar kurumları :
KURUM BELİRTİLMEMİŞ1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa borç krizi, refah devletinin krizi değildir. Bu kriz, Avro bölgesindeki devletleri, bütçe açığı kotalarını GSMH’lerinin yüzde 20 puanı kadar arttırmaya zorlayan Lehman krizince tetiklenmiştir.Ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nmhukuki anayasası daAvrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (Lizbon Antlaşması) uyarınca Avrupa Merkez Bankası’nm devletlere doğrudan finansman sağlamasını engellemekte ve rolünü kısıtlamaktadır. Avrupa Finansal İstikrar Fonu ve Avrupa İstikrar Mekanizması zorluk yaşayan tüm ülkelere yardım edecek mali güce sahip değildir. Ancak bu kuruluşların mali kapasiteleri, devletlerin ödeme aczine düşmeleri halinde Avro bölgesindeki mali kurumlara yardım sağlayacak ve bunların sermaye yapılarını yeniden düzenleyecek kadar büyüktür. Bu çerçevede, devletlerin borçlarının yeniden yapılandırılmasının kaçınılmaz hale gelmesi durumunda yaşanacak felaketi engelleyebilirler. Yazar, devletlerin ödeme aczine düşmeleri durumunda kurtarma faaliyetlerinin, Avrupa mali sanayinde yaşanacak felaket ile mücadeleye yoğunlaşması gerektiğini savunmaktadır. Bu seçenek, Avrupalı vergi mükellefleri için daha ucuz olacak ve de devletleri ve bankaları aşırı borçluluk durumundan kaçınmaya daha iyi teşvik edecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The European debt crisis is not a crisis of the welfare state. It was triggered by the Lehman crisis, which forced the states in the Eurozone to increase the quota of their government deficits by 20 per cent points of their GNP. Also the legal constitution of the European Central Bank as stipulated in the Treaty on the Functioning of the European Union (Treaty of Lisbon) restricts the role of the European Central Bank, which cannot directly finance states. The European Financial Stability Facility and the European Stability Mechanism have not enough financial firepower to bail out all troubled countries. Yet their financial capacity is big enough to bail out and recapitalize financial institutions in the Eurozone in case of state insolvencies. They can thus avoid conflagration in case a debt restructuring of states becomes unavoidable. The author proposes that rescue operations should concentrate on struggling with conflagration in the European financial industry in case of a state insolvency. This would be cheaper for the European tax payers and give better incentives to states and banks to avoid over indebtedness.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :