Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Manas destanı’nda alp kadın tipi

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Coğrafî koşullar, konar-göçer hayat ve sonu gelmeyen savaşlar destanlarda kahraman "alp tipi"ni doğurmuştur. Hayatta kalma mücadelesinde halkına önderlik eden, onların birlik ve dirliğini korumaya çalışan alp tipi, Manas Destanı'nda da karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda alp tipi, destanda yer alan kadın karakterler üzerinden incelenmiş ve bir alp kadın tipolojisi oluşturulmuştur. Destanda en belirgin alp kadın tipi Manas'ın eşi Kanıkey'dir

Özet İngilizce :

Geographical conditions, nomadic life, and endless wars give birth to "alp type" hero in epic. Alp type that tries to protect their unity in the struggle to survive through being the leader of its public is also seen in the Manas Epic. In our study, woman characters in alp tye epic are studied and an alp woman typology has been formed. The most prominent alp woman type in epic is Manas' wife Kanıkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :