Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fahreddin osman b. ebi bekir b. eşşeyh muhammed züreyg’in kitabü’lbustan fi ba’zı ahbâri âl-i osman adlı yazma eseri

Yazar kurumları :
Batman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Kitabü'l-Bustan fi Ba'zı Ahbâri Âl-i Osman Şamlı Fahreddin Osman b. Ebi Bekir b. eş-Şeyh Muhammed Züreyg'in yazmış olduğu Arapça el yazması bir eserdir. Kitap ve yazar adına,
biyografik ve bibliyografik kaynaklarda rastlanmaz. Yazarın Osmanlı tarihi hakkında yazmış olduğu "Kitabü'l-Bustan", 105 varaktan oluşmaktadır ve eserin bilinen tek nüshası Konya Koyunoğlu Müzesi 13409 numarada kayıtlıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Kitabal-Bustan fi Bazı Ahbari Ali Osman is an Arabic inscription written by Fahraddin Osman b. Abi Bakr b. al- Shaykh Muhammad who is from Damascus. The book and author name are not found in the biographical and bibliographical sources. Kitab al-Bustan written by the author also based on history of Otoman Empire has 105 pages and the only known copy of this book is registered in Koyunoglu Museum with number of 13409 in Konya.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :