Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mukaddime-Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Diyarbakır çeşmelerinden üç örnek

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Ortaçağ şehirciliğinde önemli bir yeri olan su mimarisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin iklim ve coğrafyasından kaynaklanan farklı boyutu ile Diyarbakır'da daha zengin bir donanıma kavuşmuştur. Yalnız dinî ve sosyal yapılarda değil, sivil mimaride de su vazgeçilmez bir unsur olarak yerini almıştır. Su mimarisinde çeşmeler, kamunun kullanımına sunulan basit yapılardır. Bu çalışmada, Diyarbakır şehir merkezinde yer alan çeşmelerden Tahtalı Katsal Sokak Çeşmesi, Arap Şeyh Cami Çeşmesi, Sultan Şüca Çeşmesi çizim ve fotoğraflarla desteklenerek incelenmeye çalışılmıştır. İncelenen çeşmelerin şehir mimarisini bütünleyen kültür zenginliklerimizden olduğu tespit edilmiştir. Bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için asli fonksiyonlarına kavuşturulması gerekmektedir.

Özet İngilizce :

The water architecture is an important place in the Medieval Urbanism arising from the Southeastern Anatolia Region's climate and geography of different size of water on the hardware architecture in Diyarbakir had gained a richer. Solo religious and social structures, not an indispensable element of civil architecture in the water has taken its place as an object. Architecture to the use of public water fountains are offered a simple structure. Fountain in the center of the city of Diyarbakir with emphasis on Tahtalı Katsal Street Fountain, the Arab Sheikh Mosque Fountain, Fountain of Sultan hot was to examine supported with drawings and photographs. This architecture complements the cultural richness of our city fountains that have been identified. To transfer this heritage to future generations is essential to be able to function.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :