Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ve dünya uygulamalarindan örneklerle anti-damping vergiler ve etkileri

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi2
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

Dış ticarette serbest ticaret politikası uygulanmasının birçok olumlu etkisinin yanı sıra olumsuz etkileri de mevcuttur. Bunlardan biride, ihracatçı bir firmanın malını normal değerinin altında bir fiyatla ihraç etmesi anlamına gelen dampingdir. Dampingli ürün nedeniyle ortaya çıkan haksız rekabetin önlenmesi ve yerli üreticinin korunması nedeniyle dampinge karşı vergi anlamına gelen anti-damping vergisi de kaçınılmaz hale gelmektedir. Dampinge karşı ilk uluslararası önlemler Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nda, daha sonra da Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde düzenlenmiştir. Türkiye’de ise bu konudaki ilk adım 1989 tarihinde kabul edilen İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat ile atılmıştır. Türkiye ve dünya uygulamalarından örneklerle Anti-damping vergisinin ele alındığı bu çalışmada, dünya uygulamaları çerçevesinde AB, ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika Birliği gibi ülkeler ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Many positive effects of the implementation of free trade in foreign trade policy is also available, as well as negative effects. One of them, an exporting company, which means that goods exported at a price below the normal value of the dumping. Prevention of unfair competition caused by the dumped product and the protection of the domestic manufacturer of anti-dumping tax, anti-dumping tax, which means inevitably becomes. The first international anti-dumping measures against the General Agreement on Tariffs and Trade, and later held at the World Trade In Turkey, the first step in this regard on the Prevention of Unfair Competition in Importation Legislation adopted in 1989, and has taken. Turkey and the world of anti-dumping tax on sample applications discussed in this study, within the framework of international applications for EU, U.S., Canada, Australia, New Zealand and the South African Union, countries such as will be discussed.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :