Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tam maliyet ile normal maliyet yöntemlerinin tms 2 stoklar standardı ile vuk açısından karşılaştırması ve muhtemel ertelenmiş vergi etkisi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe Finansman ABD Öğretim Üyesi1, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi İşletme Eğitimi Bölümü Muhasebe Finansman2
Görüntülenme :
953
DOI :
Özet Türkçe :

Vergi Usul Kanunu ile TMS 2 Stoklar Standardı arasında üretim maliyetinin hesaplanması açısından önemli bir fark vardır. Vergi Usul Kanunu'na göre üretim maliyeti hesaplanırken tam maliyet yönteminin kullanılması gerekirken, TMS 2 Stoklar Standardına göre bazı istisnai durumlar dışında normal maliyet yöntemi zorunlu kılınmaktadır. Muhasebeleştirme ve raporlama işlemlerini Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak gerçekleştirmek zorunda olan üretim işletmeleri açısından dönemsel üretim miktarları ile satış miktarları arasında farklılıklar olduğunda ertelenmiş vergi etkisi ortaya çıkmaktadır. Çalışmada kapsam açısından maliyetleme yöntemleri üzerinde kısaca durulmuş, Vergi Usul Kanunu ile TMS 2 Stoklar Standardı bu açıdan karşılaştırılmış, birbirini izleyen iki vergi dönemi için ertelenmiş vergi etkisinin ortaya konabileceği bir örnek yardımıyla çalışma sonuçlandırılmıştır.

Özet İngilizce :

There is significiant difference between Turkish Tax Procedural Law and Turkish Accounting Standard 2 Inventories (TAS 2) in terms of calculating production cost. Turkish Tax Procedural Law requires to use full absorbtion costing. On the other hand, TAS 2 necessitates to use normal costing except in exceptional circumstances. In addition, when the differences between the amounts of sales and production quantities, the accounting transactions realized according to TAS 2 Inventories Standard, the deferred tax effect will arise in terms of TAS 12 Income Tax Standard for industrial enterprises that have to apply Turkish Accounting Standards. In this study, costing methods in terms of scope were explained briefly, Turkish Tax Procedural Law and TAS 2 were compared in terms of calculating production cost. The deferred tax effect that will arise in terms of TAS 12 Income Tax Standard in the accounting and reporting realized according to TAS 2, was analyzed with the aid of a sample for the two tax period following each other.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :