Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe politikalari ve tahminlerindeki değişikliklerle ilgili imkb 100 şirketlerinde bir inceleme

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
640
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmeler, finansal tabloların doğru finansal bilgi vermesi ve karşılaştırılabilir olabilmesi için ticari faaliyetin gereği uyguladıkları muhasebe politika ve tahminlerinde değişiklikler yapmaktadırlar. Bu bağlamda değişiklik olması durumunda, yapılması gerekenleri, “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Türkiye Muhasebe Standartları 8 (TMS 8)” düzenlemektedir. Bu çalışmada, İMKB 100’de yer alan şirketlerin bu standart kapsamında muhasebe politikaları ve tahminlerinde yaptıkları değişiklikler incelenerek, ne tür değişikliklerin yapıldığı ve yapılan değişikliklerin  şirketlerin finansal  tablolarına  etkileri  araştırılmaktadır.  Finansal tablolarda  meydana  gelen değişiklikler,  işletmelerin  değişiklik  nedenleri bazında sınıflandırılarak durum tespiti yapılmaktadır. IMKB 100 şirketlerinin % 22’sinin muhasebe politikalarında değişiklik yaptığı ve değişiklik yapanlarında % 50’sinin finansal tablolarına etkisi bulunduğu tespit edilmektedir. Politika değişikliklerinde en çok sınıflandırma de-ğişikliği yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca şirketlerin muhasebe tahminlerinde değişiklik yapanların % 9 olduğu ve muhasebe tahminlerinde yapı-lan değişikliğin de % 78’inin finansal tablolarını etkilediği görülmektedir. 

Özet İngilizce :

With the aim of giving accurate financial information and being comparable for financial statements, according to trading activity, firms change their applied accounting policies and estimates. If changes are occured, “Changes in Corporates’ Accounting Policies and Estimates and Errors Turkish Accounting Standards 8 (TMS 8):” will regulates the necessary actions. In this study, changes in accounting policies and estimates are examined according to standard for IMKB 100 firms. And what kind of changes are made and the effect of changes in corporates’ financial statements is also examined. The changes in financial statements are classified as the reasons of firms’ accounting changes.%22 of IMKB 100 firms changed their accounting policies and %50 of these firms which changed their accounting policies, have an effect on their financial statements. Classification changes are the most in policy changes. %9 of the firms changed their accounting estimates. And %78 of these firms which changed their accounting estimates, have an effect on their financial statements.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :