Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik kalkinmanin önemli unsurlarindan muhasebe meslek mensuplarinin mesleki yetkinlik ve iş doyum düzeylerinin incelenmesi: muğla ili örneği

Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi1
Görüntülenme :
695
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebe meslek mensupları, ekonomik kalkınmada sadece kayıt tutma, beyanname hazırlama ve finansal sonuç tabloları üretmekle kalmamakta, aynı  zamanda  vergi kültürünün  oluşması  açısından  büyük  sorumluluklar taşımaktadır. Bu nedenle de ekonomik kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Belirtilenler doğrultusunda bu çalışmanın temel amacını, Muğla İli içerisinde bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynayan muhasebe meslek mensuplarının  mesleki  yetkinlik  inançları  ile  iş doyumları  arasındaki  iliş-kiyi  incelemek  oluşturmaktadır.  Ayrıca  muhasebe  meslek elemanlarının mesleki yetkinlik inançları ile iş doyum düzeylerinin belirlenerek bu değiş-kenleri cinsiyet, hizmet süresi, mezun olunan okul, iş yeri sahibi ve/veya çalışan durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı da ortaya konmaktadır.

Özet İngilizce :

Accounting  professionals  not  only  record  keeping,  produce  financial statements but also have big responsibilities for forming tax culture in economic development. For this reason they have an important role for national economic development. In this study it is aimed to examine the relationship between occupational self –efficieny and job satisfaction level of accounting professionals in Mugla. In addition to this, it is examined the differences according to gender, experience, education, employee or employer.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :