Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Accounting conservatism: a literature review

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
648
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to present a literature review for accounting conservatism that is one of the most ancient and debatable concepts in accounting. As a consequence of these debates, it is also an attractive topic for academic research. Initially theoretical background is examined for accounting conservatism which consists of definition, explanations for existence of accounting conservatism and measurement methods in order to provide a better insight. Then academic studies on accounting conservatism are analyzed under three major categories. Due to the vast number of studies, most commonly cited ones in well-known academic journal or meetings are selected to be presented. One of the inferences of this study is the lack of interest on this topic in Turkey. This fruitful area needs to be examined in order to observe the evidence for Turkish case. Additionally recent exemption of conservatism (prudence) from IASB's Framework enhances the significance of the topics as a research question.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, muhasebenin en eski ve tartışmalı konularından biri olan muhasebede ihtiyatlılık için bir literatür araştırması sunmaktır. Bu tartışmaların bir sonucu olarak, akademik araştırmalar için çok dikkat çekici bir konu olmuştur. İlk olarak, daha iyi bir bakış açısı sunabilmek için, muhasebede ihtiyatlılığın tanımını, muhasebe ihtiyatlılığın varlığının sebeplerini ve ölçme yöntemlerini içeren teorik altyapı incelenmiştir. Daha sonra üç ana kategori altında muhasebede ihtiyatlılık analiz edilmiştir. Çalışma sayısının çokluğu sebebiyle, iyi bilinen dergi ve toplantılarda yer alan, en çok atıf almış çalışmalar sunulmak üzere seçilmiştir. Bu çalışmanın çıkarımlarından bir tanesi, Türkiye'de bu konuya duyulan ilginin eksikliğidir. Bu verimli alan Türkiye örneğindeki sonuçları gözlemlemek adına incelenmelidir. Ayrıca ihtiyatlılığın IASB'nin Kavramsal Çerçeve'sinden (IASB's Framework) çıkarılması bir araştırma sorusu olarak bu konunun önemini artırmıştır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :