Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 50

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki transfer fiyatlandırma uygulamalarının vergisel ve diğer faktörler dikkate alınarak incelenmesi

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
574
DOI :
Özet Türkçe :

Küresellesme ile birlikte genel olarak Dünya'daki ticaret hacminin artması, uluslararası ticaretin boyutunun artmasına ve bununla orantılı olarak, uluslararası vergi hukuku alanına giren ekonomik faaliyetlerin de artmasına neden olmustur. Görülen bu artıs, ülkeler açısından vergi politikalarında reform hareketliligini zorunlu hale getirmistir. Dikey bütünlesik organizasyon yapısına sahip firmalar, bünyelerinde bulundurdukları diger isletme birimleri ile mamul ya da yarı mamul transferi yaparlarken en uygun fiyatın seçilmesi ile transfer fiyatlandırma politikaları yapmaktadırlar. Hem ulusal hem de uluslararası islemleri konu alan transfer fiyatlandırması ülkemizde henüz uygulamaya konulamamaktadır. Bu çalısmada, ABD ve OECD'yi nazara alarak, transfer fiyatlandırmanın Türkiye'deki isletmelerde uygulanamamasının nedenleri ve transfer fiyatlamasının vergisel boyutu üzerinde durulmustur.

Özet İngilizce :

Globalization has led to an increase in the volume of world trade and the amount of international trade in general, thus also giving rise to an increase in economic activities relating to tax laws. The increase observed has made the reform activities in tax policies necessary for countries. While vertically integrated firms together with their other business units are making transfers of products and semi-finished products, they develop transfer pricing policies trying to choose the most suitable transfer prices. Transfer pricing which includes both national and international procedures can't be put into practice in our country. In this study, the reasons why transfer pricing methods can't be used in the enterprises in Turkey and transfer pricing for tax administrations in this country have been examined considering the transfer pricing methods practised in the USA and OECD countries.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :