Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki mevduat bankalarının finansal yapıya ilişkin kararlarının karlılık üzerine etkileri

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısma kapsamında finansal yapı kararlarının bankaların karlılıkları üzerindeki etkilerini saptamak amaçlanmıstır. Bu amaç doğrultusunda literatüre dayanılarak gelistirilen dört farklı regresyon modeli, panel veri analizi kullanılarak Türkiye’deki mevduat bankaları üzerinde test edilmistir. Analizler gerçeklestirilirken mevduat bankaları sermaye yapılarına göre yerli ve yabancı olmak üzere iki ayrı gruba ayrılmıstır. Analiz sonuçlarına göre yerli ve yabancı bankaların finansal yapı oranları arasında önemli ölçüde farklılık olduğu saptanmıs olup, finansal yapı değiskenlerinin bankaların aktif ve özsermaye karlılığı ile, net faiz gelirleri ve faiz dısı gelirleri üzerindeki etkilerinin de yerli ve yabancı bankalar için farklılık gösterdiği ortaya çıkmıstır. Ancak, hem yerli hem de yabancı bankalarda özsermayenin pasiflere oranının gerek aktif gerekse özsermaye karlılığı ile pozitif iliskili olduğu saptanmıstır. Bu bulgu Türk bankacılık sektöründe Temsilci Maliyetleri Hipotezinin geçerli olmadığı seklinde yorumlanmıstır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the effects of capital structure decisions on bank profitability. Following this objective, four different regression models have been tested on Turkish deposit banks by panel data analysis. The deposit banks were separated into two groups as domestic and foreign banks in the analysis. According to the findings, the capital structures of domestic and foreign banks are statistically different and also the effects of capital structure variables on ROA, ROE, net interest margin and non-interest earnings are different in foreign and domestic banks. However, it is found that the capital ratio is positively related both by foreign and domestic banks’ profitability ratios, which indicates that Agency Costs Hypothesis is not valid in Turkish banking sector.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :