Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve yapılandırılması

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Sermaye piyasalarındaki hızlı gelişmeye paralel olarak, bu piyasalarda kullanılan finansal araçlar da gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Menkulleştirme kavramının, ABD ve son yıllarda artan şekilde tüm dünyada kabul görmesi ile birlikte, “Ticari İpotekler” gibi varlık tipleri menkulleştirmeye konu olmaktadır. Son yıllarda, Ticari İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler-TİDMK, sabit getirili menkul kıymetler piyasasının hızla büyüyen bir kısmını oluşturmaktadır. Global anlamda yaşanan mevcut ve potansiyel gelişmeler ışığında, kendine has bazı özellikleri olan bu finansal aracın türetilme nedenlerinin anlaşılması son derece önem taşımaktadır. Bu çalışma, piyasalarımız için yeni bir araç olan, TİDMK’lerin yapılandırılma süreci hakkında bilgi sağlamayı, TİDMK anlaşılmasına yardımcı olmayı ve kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

Paralel to the rapidly develepoment of the capital markets, the financial instruments that are used in these markets are also developed and diversified. As the concept of securitizing assets has become widely accepted, certainly in US and increasingly around the world, asset types, such as “Commercial Mortgage” are considered for securitization. Commercial Mortgage Backed Securities-CMBS are one of rapidly growing segment of fixed income market. In view of the current and potancial growth of Commercial Mortgage Backed Securities-CMBS globally, its important to understand the reasons for being derived this financial instrument which has spesific characteristics. This paper aims to provide a general overview of CMBS structured process; help and facilitate understanding of CMBS, new financial instrument for our markets.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :