Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 50

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sermaye piyasasının etkinliği açısından, kamunun aydınlatılması sürecinde, şirket çevresinin ihtiyaç duyduğu bilginin özellikleri: imkb’de bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Son 20 yılda yasanan muhasebe skandalları, toplum üzerinde, sirketlere olan güvenin sorgulanmasına yol açmıstır. Toplumun ve özellikle ticari hayatın, saglıklı ve etkin isleyebilmesi, "güven" unsuruna baglıdır. Güven ise ticari faaliyetlere iliskin islem ve kayıtların, uygulayıcılar tarafından, yürürlükteki mevzuata uygun yerine getirilmesi, ekonomi ve teknolojide meydana gelen degismelere baglı olarak, yürürlükteki mevzuat düzenleyicilerinin güncellemesi ve bagımsız denetimin etkin olarak yürütülmesi ile mümkün olabilecektir. Son asama ise, sirket ve çevresi arasında, saglıklı bir iletisimin kurulabilmesi için, sirket bünyesinde üretilen önemli bilginin, anında ve sürekli paylasılmasıdır. Çalısmada, kamunun aydınlatılması ilkesi kapsamında, rasyonel karar verme sürecinde, sirket çevresine sunulan bilgilerin niteligi ve ihtiyaç duyulan bilginin özellikleri İMKB'ye kayıtlı sirketler kapsamında tespit edilmektedir.

Özet İngilizce :

Accounting scandals in the last 20 years, on the community, has led to questioning of the trust companies. Commercial life of the community and in particular, healthy and effective functioning, "trust" depends on the element. Trust the process and records related to commercial activities, by practitioners, the fulfillment of the applicable legislation, the changes in economy and technology, depending on the implementation of the legislation in force as regulators update will be possible with effective and independent audit. The final stage, between the company and its environment, to establish a healthy communication, inhouse produced important information, to share immediately and continuously. In the study, public disclosure under the principle of rational decision-making process, the company needed information around the nature and characteristics of the information presented is determined within the scope of the Istanbul Stock Exchange registered companies.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :