Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel kaynak ve hedef ilişkisini sağlamada bütçe süreci ve uygulamaları: bütçe planlama, yürütme ve kontrol

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="text-align: justify; " justify;="" \\\\"=""> Bu çalışma, firmalarda yürütülen bütçe süreci ve uygulamalarını ölçme amacı taşımakta ve bu kapsamda bütçe planlama, yürütme ve kontrol süreçlerini bütçe uygulamaları olarak incelemektedir. Araştırmada metod olarak frekans ve ortalama analizleri kullanılmıştır. Veri analizi sonuçları, firmaların bütçe hazırlamada gözetilen amaçları benimsediğini, bütçenin yürütülmesi aşamasında gerekli iletişim, liderlik ve koordinasyonu sağladığını ve bütçe kontrol sürecinde ise bütçe hedeflerinden sapmaları aylık ve çeyrek dönemlerde hazırladıkları raporlarla izlediklerini göstermektedir. Ayrıca bütçe hedeflerinden sapma, firmalarda, yöneticilerin yetenek ve öngörü becerisini ölçmede kullanılmaktadır. Çalışanlar bütçe hedeflerine ulaşamamayı ise departmanlarının kapasitesine, ulaşılamaz hedef standartlarına ve kötü planlamaya bağlamaktadırlar.

Özet İngilizce :

 

<p style="text-align: justify; " justify;="" \\\\"=""> This study aims to explore budget process and practices in organizations. Budget practices include budget planning, implementation and control in the study. Frequency and mean analyses are adopted as research methods. Results show that firms carry on expected budget purposes in preperation process, and provide employees of needed communication, leadership and coordination to effectively manage budget implementation. Firms monitor variation from budget targets by preparing budget reports monthly, or quarterly in budget control. Budget variations are considered in organizations to evaluate managers’ ability, and forecasting skills of managers. In addition, Employees believe that firms do not reach budget targets in some periods are due to ability of their departments, unattainable target standards, and ineffective planning.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :