Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe programı öğrencilerinin cinsiyet ve öğretim durumunun muhasebe mesleğine yönelik tutumları ile ilişkilendirilmesi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İİBF1, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO - Çallı 2
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz rekabet koşullarında işletmeler amaçlarına ulaşabilmek, piyasada tutunabilmek için birtakım bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bilgilere ulaşabilmenin yolu, iyi bir muhasebe sistemine ve bu muhasebe sistemini ayakta tutacak, nitelikli muhasebe elemanlarına sahip olabilmekten geçmektedir. Nitelikli muhasebe elemanları ise, ülkemizde üniversitelerin Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları ile Meslek Liselerinde yetiştirilmektedir. Çalışmada, Meslek Yüksek Okulları’nda yetişen Muhasebe Bölümü elemanlarının “Muhasebecilik” mesleğine bakış açıları ve bağlı bulundukları Meslek Yüksek Okulu’nun bu mesleğe olan katkısından ne derece memnun oldukları irdelenmeye çalışılmıştır. Bunun için, Meslek Yüksek Okulları’nda yetişen muhasebe programı öğrencilerinin mesleklerine ve bulundukları programa bakış açıları, cinsiyet ve öğretim durumlarıyla bağlantılı olarak incelenmiş ve bu işlem SPSS- 15,0 İstatistik paket programından yardım alınarak gerçekleştirilmiştir.

Özet İngilizce :

At the present day’s conditions of competition, enterprises have needed some informations so as to be accessed their aims and to be found on the market. To attain these informations, enterprises sould have had good accounting system and well-qualified bookkeepers. Well-qualified bookkeepers have been educated by the Faculties, High Vocational Schools and Business High Schools at our country. In the research, it is wanted to be analysed whether that Accounting Programs Students have been educated at High Vocational School are satisfied with programs and accountancy. So, it was analyzed Accounting Program Students’point of view to the program and careers and implemented by the SPSS- 15,0 Statistic Computer Program.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :