Muhasebe Meslek Mensuplarında İş Tatmini İle İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İş’ten ayrılma eyleminin, işletmeler ve bireyler açısından çeşitli sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Bunun yanında, serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik bürolarında çalışmakta olan meslek mensuplarının, beklentilerini karşılayamamaktan kaynaklanan nedenlerle işlerini terk eğiliminde oldukları gözlemlenmektedir. Araştırmanın amacı, Kırıkkale’deki serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik bürolarında çalışmakta olan meslek mensuplarına ait iş tatmini-işten ayrılma nedenleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. İş’ten ayrılmanın nedenleri, diskriminant analizi ile değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda, iş’ten ayrılmanın başlıca nedenlerinin; bürolardaki üstlerin tutumu ve iş güvencesi olduğu anlaşılmıştır.

An Analysis of the Relation Between Job Satisfaction and Turnover Intension of Members of Accounting Profession

(An Analysis of the Relation Between Job Satisfaction and Turnover Intension of Members of Accounting Profession) It is well known that leaving a job results in various problems for both the employee and the employer. But, it is observed that (turnover Intension) demands of those who work for (professionals ) certified public accountans offices are not met. Therefore, they choose to exit. The purpose of this study is to examine the relationship between job satisfaction and turnover intentions of professionals of certified public accountants in Kırıkkale. The reasons behind the turnover has been analyzed with reference to discriminant analyses. It is found out that the main reasons for turnover are attitudes of superiors and job security.