Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe eğitim ve uygulamalarını etkileyen ve yeni yüzyılın başlarını biçimlendiren gelişmeler ve bu gelişmelerin mufad’ın faaliyetlerini etkilemesi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

1990’lı yıllarda muhasebe ve işletme finansını etkileyen Türkiye’de ve dünyada önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerden dördü önem taşımaktadır. Bu gelişmeleri sağlayan olgular Türkiye’de yasal düzenlemelere dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Bu olgulardan üçü şunlardır: 1982 Üniversite Reformu ile kurulan ve Türkiye’de yaygınlaşan üniversitelerin kadroları 1990’lı yıllarda yetişmiş, yayın yapmaya ve çevrelerine açılmaya başlamışlardır. İkinci olgu, muhasebe mesleğinin Türkiye boyutunda, TÜRMOB çatısı altında örgütlenmesi ve yaygınlaşmasıdır. Üçüncüsü ise, 1992 yılında yayınlanıp, 1994 yılında yürürlüğe giren Muhasebe Sistemi ve Tekdüzen Hesap Planı’dır. Bunların dışında ele alınabile-cek dördüncü olgu, 1990’lı yıllarda Sovyetlerin çöküşü ile kapitalist düzende hızlanan küreselleşmeyi, iletişim ve ulaşım olanaklarının gelişmesi ile bilimsel küreselleşmenin izlemesidir. Artık bilimsel toplantı-lar ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşınmış görülmektedir. 1990’lı yıllardaki bu gelişmeler, 21. Yüzyılın ilk çeyreğini etkileyecek önemdedir ve gelecek kuşakların bu dönemi, muhasebe ve işletme finansında bir dönüm noktası olarak değerlendirecekleri kuşkusuzdur.

Özet İngilizce :

Many important events that affected accounting and corporate finance have been in the World and Turkey at 1990s. Four events of them have critically important. These events gained from these developments appeared from the legal arrangements in Turkey. Three of these events are as follows: - First event is permanent staff of Universities which are founded with University Reform and became widespread started to publish and spread around in 90s. - Second event is organization and widespread of accounting profession in Turkey under the framework of TURMOB. - The last is Uniform Accounting System Plan and Accounting Plan which was issued in 1992 and enacted in 1994. Apart from these, we can evaluate fourth event is scientific globalization which was appeared after from globalization gathered speed in Capitalist Order with the collapse of Soviet Unions in 1990s. Now, it can see that scientific meetings moved into international dimension from national dimension. These developments in the 1990s are vital importance as much as effect the first quarter of 21st Century. Undoubtedly, next generations can evaluate that this term as a milestone in accounting and corporate finance.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :