Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel ekonomik krizin şirketlerin nakit dönüşüm surelerine etkileri: imkb’de işlem gören şirketler üzerinde bir çalışma

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
581
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, halka açık sirketlerin nakit dönüsüm sürelerinin küresel ekonomik krizden nasıl etkilendiklerini arastırmaktır. Çalısmanın örneklemi, ĐMKB'de islem gören su üç sektördeki sirketlerdir: tas-toprak, tekstil ve ticaret. Çalısma su sonuçları ortaya koymustur. Çalısmaya konu olan üç sektörden en uzun nakit dönüsüm süresi tekstil sektörüne aittir. Tas-toprak ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren sirketlerin nakit dönüsüm süreleri kriz sürecinden olumsuz etkilenmislerdir. Bunda da alacakların tahsilât süresinin ve stokları elde tutma süresinin uzaması etkili olmustur. Kriz döneminde ticaret sektörünün ise nakit dönüsüm süresi diğer sektörlerin aksine kısalmıstır. Bunda da borç ödeme süresinin kısaltılması etkili olmustur. Đsletmelere nakit dönüsüm sürelerini kısaltmaları için su önerilerde bulunulabilir: stok kontrol sisteminin gelistirilmesi veya tedarikçilerin hammadde ve malzemeyi üretimde ihtiyaç olduğu anda teslim etmesi sağlanarak stokları elde tutma süresini kısaltma; borçlarını daha kısa zamanda ödeyen müsterilere indirim sunularak yada ödemelerini geciktirenlere vade farkı uygulayarak alacakları tahsil süresini kısaltma; isletmelerin ödemelerini daha yavas yaparak borç ödeme süresini uzatma.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate how cash conversion cycles of the listed companies were affected from global economic crisis. The sample of the study includes the companies listed in the following three sectors of ISE: stone-soil, textile, and trade. The study put out the following results. Among the sectors subject to the study, the longest cash conversion cycle belongs to the textile sector. The cash conversion cycles of the companies operating in stone-soil and textile sectors have been negatively affected from the crisis period. In this, lengthening of the receivables collection period and inventory conversion period has been effective. Cash conversion cycle of the trade sector has shortened in the crisis period, contrary to other sectors. In this, lengthening of payables deferral period has been effective. The following proposals could be provided to the companies to shorten their cash conversion cycles: reducing the amount of time that goods are held in inventory by improving the inventory control process or by having suppliers deliver raw materials exactly when they are needed in the production process; shortening the receivables collection process by offering discounts to customers who pay faster, and charging interest on accounts that are overdue; lengthening the payables deferral period by paying companies' own bills more slowly.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :