Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Krizden alınacak dersler yeni bir fırsat mı?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Okan Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

Bugün yasadığımız ekonomik bunalım, bir finansal piyasa krizi olarak ortaya çıkmıs, isten isçi çıkarmalarıyla, hızlanan bir sekilde ekonomik krize dönüsmüstür. Krizi önlemek için hazırlanan ekonomik paketler ve alınan tedbirler günümüzün yayılmakta olan ekonomik sisteminin temelini olusturan Washington Uzlasması ilkelerini tartısılır hale getirmistir. Ancak, sorunun temelinde kapitalist liberal ekonomi sisteminin aksaklıkları yatmaktadır. Sistemin temel aksaklıkları "kâr" amaçlı olması, ekonomide insan unsurunu doğru algılamaması ve isçileri maliyet unsuru olarak kabul etmesidir. Bulunduğumuz asamada, henüz sistemin temel aksaklıkları üzerinde durulmamakta, aksaklıkları önleyici tedbirlerle sistemin korunmasına çalısılmaktadır. Oysa yasadığımız krizden alınacak dersler insanların özlemleriyle uyumlu ekonomik sistemlerin gelistirilmesine zemin hazırlayabilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The current economic depression has started as a financial crisis and steadily converted itself to an economic crisis due to labor layoffs. The economic measures and packages implemented to cure the damages of the crises let to the interrogation of the principles of the Washington Consensus which laid down the foundations of the expanding economic system of our day. On the other hand, in the core of the problems lay the inherent problems of the capitalist, liberal market economic system. The inherent problems of the system are the "profit" motive, misconception of the human element of the economy, and viewing labor as a cost factor. At the current stage of the crisis, curing the inherent problems of the current system does not receive sufficient attention. There is a tendency to preserve the current system by temporary measures. On the other hand, the lessons derived from the crisis may help to lay down the foundations to design economic systems that are more compatible with the aspirations of mankind.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :