Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kredi kartı kullanımı ile kullanılabilir gelirin tüketim üzerindeki etkisi ve türkiye ekonomisi üzerine bir ampirik çalışma

Yazar kurumları :
Bahçeşehir Üniversitesi, MYO1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Geçtiğimiz yıllarda, dünya çapında pek çok ülkede, elde edilen gelirlerin tasarruf amacıyla ayrılma yüzdesinde gözle görülür bir düşüş gözlemlenmiştir. Tasarruftaki bu düşüşe, hanehalkı tüketim harcamalarına ait borçlardaki artış eşlik etmiştir. Bunun yanısıra borçlardaki artışın nedenlerine bakıldığında kredi kartlarının önemli bir yer tuttuğu dikkati çekmiştir. Kredi kartlarının ve bankamatiklerin, dünyadaki pek çok ülkede başlıca ödeme yöntemine dönüşmesi, tüketimdeki en tartışmalı sorunlardan birini gündeme getirmiştir. Bu sorun, kredi kartlarının sürdürülemeyecek bir tüketim eğiliminin gittikçe yaygınlaşmasına katkıda bulunan faktörlerden biri olarak görülmesidir. Bu çalışmada, gelir ve kredi kartı kullanımının tüketim üzerindeki etkisi araştırılmış ve 1998'in ilk çeyreği ile 2009'un üçüncü çeyreği arasındaki 47 gözlemi içeren dönem kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It has been realized that there is a remarkable decrease in the ratio of savings of gained income to save in many countries last years. The debt increase in household expenses accompanied to this decrease in savings. In addition to this, when considering the reasons of increase in debts, it has been noticed that credit cards hold an important place. Transformation of credit cards and ATMs to initial payment method in many countries has brought the most controversial problem on consumption on the agenda. This is the problem that credit cards are considered as one of the factors which contributes to becoming widespread of unsustainable consuming trend day by day. In this survey, the effect of income and credit card use on consumption is searched and the period between the first quarter of 1998 and the third quarter of 2009 (47 observation) has been used.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :