Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kâr dağıtımının ilânı ve gerçekleşmesi arasında geçen sürenin firma değerine etkisi

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Firmalar, gelecekleri açısından önemine inandıkları kar dağıtım politikalarını kendileri belirlemektedirler. Bu nedenle uygulamada firmaların kar dağıtımı konusunda farklı politikalara sahip oldukları görülmektedir. Bu çalışmada firmaların kar payı dağıtımını etkileyen faktörler ve kâr dağıtımı ile ilgili görüşler üzerinde durulmuş ve kâr payı dağıtımının firma değeri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada İMKB 30 Endeksi'ne kayıtlı firmaların dağıttığı kâr miktarının firma değeri üzerine ne ölçüde etkili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu tespit için, firmaların kâr dağıtım tarihleri ile kâr dağıtmaya karar verdikleri tarih arasındaki süre incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Firms determine their dividend policies considering the importance of dividend for their future. Therefore it is seen that firms have different policies for the subject of dividend. In this study, the factors affecting dividend policy and the opinions related to dividend are explained and the effect of dividend policy on the firm value is examined. In the study, it is tried to determine how the dividend the firms registered to IMKB 30 İndeks distributed affects the firm value. For this determine, the duration between the date that dividend policy of firms and the date that the firms have decided for the dividend policy is examined.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :