Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırklareli yöresi’nde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli üretim işletmelerinde tekdüzen maliyet muhasebesi sistemi’nin uygulanma düzeyinin araştırılması

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi, İİBF1, Trakya Üniversitesi, SBE2
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde işletmeler arası rekabet had safhaya ulaşmıştır. Bunun sonucunda, maliyet ve gider kontrolü, stok yönetimi, satış fiyatı, birim mamul maliyeti, pazarın taleplerini karşılayabilme yeteneği, verimlilik, yöneticilerin kararlarına bilgi sağlamak, planlama yapmak gibi konular önem kazanmıştır. Günümüzde sayıları hızla artan küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük işletmelerle kıyasıya rekabet etmektedir. Bu işletmeler, faaliyetlerini sürdürebilmek için yukarıda saydığımız konulara özen göstermelidir. Bu nedenle araştırmamızda, Kırklareli Yöresi’nde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi’ni uygulama düzeyleri araştırılmıştır.

Özet İngilizce :

The rivalry between the companies have reached into top level nowadays. As a result of this like cost and outgoing control, stock management, sale price, unit of staff cost, the ability affording the demand of the market, profitable, provide knowledge to managers decision, making plans have gained importance. The medium and small companies which are increasing more and more rapidly in our country rival with big companies stricktly. These companies should pay attention to the subjects in order to continue their stability mentioned above. For this reason, the level of applying the Fixed Cost Accounting System in our mentioned research should be searched in Small and Medium Companies (SMES) in Kırklareli region.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :