Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 41

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imkb’nda işlem gören şirketlerin görüşlerinin ve denetim raporlarının denetim şirketleri açısından araştırılması

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi1, Pamukkale Üniversitesi, İİBF2
Görüntülenme :
654
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketlerin denetim görüşleri ve raporları incelenmiştir. Denetim raporlarının hazırlanmasında Uluslararası Denetim Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlere uygunluk dereceleri araştırılmıştır. Denetim görüşleri ile denetim şirketleri ve denetim raporlarının eski düzenleme ve standartlara uygunluk dereceleri ile denetim şirketleri arasında bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Elde edilen bulgulara göre: (a) Denetim raporlarının denetim şirketlerine göre duyarlılık düzeyleri farklılaşmaktadır. (b) Denetim raporlarının eski düzenleme veya standartlara göre hazırlanması denetim raporunu farklılaştırmaktadır. (c) Denetim raporları genelde dört büyük denetim şirketi tarafından üretilmektedir. (d) Olumlu denetim raporları ve açıklama paragrafı eklenen olumlu denetim raporları genelde dört büyük denetim şirketleri, şartlı ve görüş bildirmekten kaçınan denetim raporları ise dört büyük denetim şirketi dışındaki denetim şirketleri tarafından verilmektedir. (e) Açıklama paragrafı eklenen olumlu denetim görüşü denetim şirketlerine göre farklılaşmaktadır. (f) Denetim görüşleri düzenlemelere göre farklılaşmamaktadır.

Özet İngilizce :

This article investigates audit reports and audit opinions of the companies traded in Istanbul Stock Exchange. For this purpose, audit reports of the companies have been investigated for their conformities in International Standards on Auditing and Capital Markets Board of Turkey communiqué. It has been investigated if a relationship exists between the audit opinions and auditing companies; and the conformity of the audit reports in former arrangements and standards and auditing companies. According to the results obtained from investigation data: a) Sensitivity levels get differentiated in accordance with audit reports of the auditing companies. b) Preparing the audit reports in respect of former arrangements and standards make the audit report differentiated. c) Audit reports have been arranged generally by the four big auditing companies. d) Qualified audit reports and qualified audit reports with the added paragraph have been arranged generally by the big four auditing companies, unqualified and disclaimer audit reports have been arranged by the auditing companies except of the big four. e) Qualified audit opinions with the added paragraph get differentiated in accordance with the auditing companies. f) Audit opinions do not get differentiated in accordance with the arrangements.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :