Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hissedar değeri ve hesaplanması üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Sındırgı MYO1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda genel olarak işletmecilik, özel olarak da finans alanında en çok kullanılan kavramlardan birisini değer kavramı oluşturmaktadır. Müşteri değeri, Katma değer, Pazar değeri, Defter değeri, Hissedar değeri vb. gibi pek çok kavram; aslında tek bileşenin çeşitli parçalarını oluşturmaktadır. Bu nedenle değer kavramı, günümüzde hem işletmeler hem de müşteriler ve hissedarlar açısından oldukça önem kazanan bir kavram olmuştur. Bu çalışmada öncelikle hissedar değeri ve önemi vurgulanıp, hissedar değeri ve unsurları açıklanmış ve daha sonra da hissedar değerinin nasıl hesaplandığı sayısal bir örnekle açıklanmıştır.

Özet İngilizce :

In recent years, value concept has formed one of the concepts exerted most generally in the field of business and specifically in the field of finance. Many concepts such as Client Value, Added Value, Market Value, Book Value, Shareholder Value and so on have in fact constituted the various items of only one component. For this reason, nowadays value concept has been the one which is gaining importance in terms of both businesses and clients and shareholders. In this study, primarily, shareholder value and its importance were emphasized, shareholder value and its elements were given an explanation to, and then how shareholder value can be calculated was explained by giving a numerical example.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :