Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 52

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasındaki dinamik ilişkinin belirlenmesi; farklı ülke piyasaları için bir araştırma

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Hisse senedi fiyatları bir takım makro ekonomik değiskenlerle yakın bir iliski içerisindedir. Bu makro ekonomik değiskenlere; döviz kuru, enflasyon, faiz oranları, büyüme oranları örnek olarak verilebilir. Bu çalısmada Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve Hindistan olmak üzere 6 Avrupa/Asya ülkesinde yerel hisse senedi piyasa endeksleri ile döviz kurunun (USD) nasıl bir iliski içerisinde olduğu arastırılmaktadır. Çalısmada değiskenler arasındaki uzun dönemli bir iliskinin olup olmadığı Engle-Granger (1987) ve Johansen (1988, 1995) ve Johansen-Juselius (1990) es-bütünlesme testleri ile arastırılmıstır. Engle-Granger es-bütünlesme testinde 1 ülke için ve Johansen es-bütünlesme testinde ise 2 ülke için uzun dönemli bir iliski tespit edilmistir. VAR (Vector Autoregressive) ve VEC (Vector Eror Correction - Vektör Hata Düzeltme) modellerine göre yapılan Granger nedensellik testlerinde ise, 6 ülkenin her birinde değisken çiftleri arasında tek yönlü bir Granger nedensellik iliskisi tespit edilmistir. Bu nedensellik iliskisi 4 ülkede döviz kurundan piyasa endeksine doğru iken, 2 ülkede ise piyasa endeksinden döviz kuruna doğrudur. Bu sonuçlar; hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasında 4 ülkede "Geleneksel Yaklasım"ın geçerli olduğunu desteklerken, 2 ülkede ise "Portföy Yaklasımı"nın geçerli olduğunu desteklemektedir.

Özet İngilizce :

The stock price has a close relationship with some macroeconomic variables. As examples of the main macroeconomic variables can be shown that exchange rates, inflation, interest rate, growth rates. This paper empirically examined the relationship between the local stock market indexes and exchange rate (USD) in six Europe/Asia countries namely Turkey, Germany, France, Netherlands, Russia, France and India. The paper set out by testing existence of a longterm relationship between considered two variables using the Engle-Granger (1987), Johansen (1988, 1995) and Johansen- Juselius (1990) cointegration methods. Results of Engle- Granger cointegration test showed that there is a long-term relationship between variables in the one country. Furthermore, The Johansen cointegration test found that there is a longterm relationship between variables in the two countries. Under the VAR (Vector Autoregressive) and VEC (Vector Error Correction) models appllied the Granger causality test, revealed an unidirectional casual relationship between two variables in each of the six countries. In addition as regards the relationship While there is a unidirectional causal relationship running from exchange rate to stock market for four countries. However this relation is casual running from stock market to exchange rate for other two countries. According to the direction of the relationship these results that relationship between stock prices and exchange rate in four countries supports for the "Traditional Approach". Furthermore, this relation also supports for the "Portfolio Approach" for other two countries.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :