Finansal Danışmanlık: İşletme Düzeyindeki Sorunların Çözümüne Doğru Bütüncül Bir Yaklaşım

Bu çalışma günümüz işletmelerinin sürekli değişen ve gelişen piyasa koşulları içerisinde rekabet güçlerini korumak amacıyla dışarıdan sağladıkları profesyonel finansal danışmanlık faaliyetlerine yönelik eleştirisel bîr yaklaşım sunmaktadır.İnceleme, bu konuda farklı yaklaşımların hangisinin daha gerçekçi ve kullanılabilir olduğunu aramak yerine, finansal danışmanlık olgusu ve bu olgu çerçevesinde geliştirilebilecek bir sistematiği, farklı piyasa koşullarını dikkate alarak tartışmaktadır.

(Financial Counseling: A Totalitarian Approach to Find Solutions for TheAdministrative Level Problems)

(Financial Counseling: A Totalitarian Approach to Find Solutions for The Administrative Level Problems) Consulting practice helps client in the industry find their way in new competitive markets. By focusing on customer needs and financial operations. At the same time consulters help their customers organize İn order to exploit new opportunities and move quickly to get things done.