T.B.M.M. BÜTÇE MARATONU VE REKORLARI ÜZERİNE [10. SANİYE/KARAR HIZIYLA (2 SAAT 57 DAKİKADA 1006 KARAR) OYLAMA, BİRLEŞİM VE KONUŞMA UZUNLUĞU REKORLARI VE SÜZGEÇ MADDE UYGULAMASI]

Türkiye Büyük Millet Meclisinin özgün yasama yöntemlerinden olan bütçe kanunu, Anayasada ayrıca ve ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Bütçe maratonu, geleneksel olarak bazı yönlerden rekorlara da sahne olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite bütçelerinin oylandığı birleşimde, meclis genel kurulu bir karar üretim fabrikası görünümü sergilemektedir. Hükümet adına bütçenin sunuş konuşması çoğunlukla başbakanlarca yapılmaktadır. Bütçe maddelerinin oylandığı birleşimler ertesi güne sarkmaktadır. Parlamento tarihimizin en uzun konuşmaları, bütçe görüşmelerinde yaşanmıştır. Anayasa Mahkemesinin defalarca ve aynı gerekçelerle iptal etmesine rağmen Bütçe kanunlarında yer alan süzgeç madde uygulamasından vazgeçilmemiştir.

T.B.M.M. Bütçe Maratonu ve Rekorları Üzerine (10. Saniye/Karar Hızıyla (2 Saat 57 Dakikada 1006 Karar) Oylama, Birleşim ve Konuşma Uzunluğu Rekorları Ve Süzgeç Madde Uygulaması