Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Faaliyet tabanlı maliyetleme uygulamasında faaliyet ve kaynakların muhasebeleştirilmesine ilişkin bir öneri

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi, gerek faaliyetlerin tükettiği kaynaklara ilişkin maliyetlerin her bir faaliyet seviyesi itibariyle belirlenmesi gerekse üretilen her bir ürünün tükettiği faaliyetlerin maliyetlerinin ürün temelinde belirlenmesi konularında veri üreten etkin bir muhasebe sistem ve organizasyonunun varlığını gerekli kılmaktadır. Bu gereklilikten hareketle çalışmada, faaliyet tabanlı maliyet sistemlerini uygulayan veya uygulamayı düşünen işletmelerin faaliyet maliyetlerini muhasebe kayıtlarına ne şekilde yansıtacağına ilişkin bir kayıt sistemi önerilmiştir. Yapılan çalışma ışığında Tekdüzen Muhasebe Sisteminde yapılacak değişikliklerle faaliyet tabanlı maliyet sistemlerinin uygulanmasına dönük kolaylık olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Activity-based costing method needs the existence of an effective accounting system and the organization's to produce data on the subjects of determination the activities both consuming resources related to the cost of each activity level and the production of each product consumed by the operating costs of products on the basis. From this point, this study suggests a record system to the firms, which implement or plan to implement activity-based cost systems, to reflect activity costs to account records. In the light of the study, it is thouhgt that the changes in Uniform Accounting System will faciliate aplication of activity-based accounting.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :