Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Denetim firmasının büyüklüğü ve kâr yönetimi ilişkisi: imkb şirketleri üzerinde ampirik bir araştırma

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, İİBF1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF2
Görüntülenme :
612
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, İMKB Ulusal Tüm Endeksine kayıtlı şirketler üzerinde 2005-2008 yıllarına ait 645 gözlem analiz edilerek, kar yönetimi ile denetim firmasının büyüklüğü arasındaki ilişki araştırılmıştır. Kar yönetiminin isteğe bağlı tahakkuklar aracılığıyla ölçüldüğü analiz sonuçları, denetim firmasının büyüklüğü ile kar yönetimi arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğunu göstermiştir. Diğer bir ifadeyle, ilk dört büyük denetim firmasının kar yönetimi davranışını kısıtladığı belirlenmiştir. Analize dahil edilen diğer denetim değişkenleri olan denetçi görüşü ve denetim zorluğu ile kar yönetimi arasında tüm örneklem için anlamlı ilişkiler bulunamamış; buna karşın ilk dört denetim firmasının denetlediği şirketlerde denetim zorluğunun, ilk dört dışındaki denetim firmalarının denetlediği şirketlerde ise denetim görüşünün açıklama ya da şart içermesinin isteğe bağlı tahakkuklar ile pozitif ilişkili oldukları belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca, firma performansı, firma büyüklüğü, firmanın borçlanma düzeyi ve kar değişimi ile ilgili değişkenlerin isteğe bağlı tahakkuklar ile ilişkili olduğu ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

This study investigates the relationship between the earnings management and auditor size using 645 observations from the companies listed in the Istanbul Stock Exchange National All Index between 2005-2008. Discretionary accruals are used to measure the earnings management. According to the results, there is a negative and statistically significant relationship between the discretionary accruals and auditor size. This result suggests that the big four auditors constrain the earnings management in Turkey. The other audit related variables, namely audit opinion and audit difficulty, are not found to be associated with the earnings management for the whole sample. However, there is a positive relationship between the discretionary accruals and the audit difficulty for the subsample of big four auditors, and the audit qualification for the subsample of non-big four auditors. Additionally, firm performance, firm size, leverage and income change are associated with the earnings management.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :