Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankalarda yabancı hakimiyeti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Okan Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de bankacılık sektörü özelleştirme ve yabancı sermayeye satışlar sonucu yeniden şekillenmektedir. Bugün, özel sermayeli mevduat bankalarında yabancıların payı yüzde 50’lere yaklaşmıştır. Yeni dünya düzeni altında tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de özelleştirme ve yabancı sermaye yatırımları verimliliği arttırma hedefine yönelik stratejiler olarak benimsetilmiş, sonraları bu stratejiler bir araç olmaktan çıkarılarak bir amaç haline dönüştürülmüştür. Bankalar kesiminde bir amaç olarak uygulanan özelleştirme ve bunu izleyen yabancılara satışlar, Türkiye’de banka sektörünün milli kalkınma hedeflerine hizmet etmesini engeller hale dönüşmesine neden olmuştur. Özelleştirme ve yabancı sermaye yatırımları amaç değil araçtır. Yabancılarla kurulan ortaklıklar stratejik ortaklık şeklinde olmak, ülke hedeflerine de hizmet etmek zorundadır. Türkiye, refahı yurt sathına yaymak için kendi hedef ve stratejilerine uygun bir banka sektörü oluşturmalıdır.

Özet İngilizce :

In Turkey the banking sector is taking a new shape due to privatization and foreign participation policies. Today, the foreign ownership in the deposit banks formed by private capital has reached almost 50 percent. Under the new world order, as it was the case in other countries, Turkey was also convinced about the benefits of privatization and foreign investments as strategies to improve the efficiency in economic operations. Soon these strategies were converted to be ends, rather than being means to reach the ends. When privatization and sales to foreigners are used as ends rather than means, Turkey lost its chance to use its banking sector as a means, helping to reach the economic objectives set for the country. Privatizations and attracting foreign capital cannot be considered ends; they are just means to reach ends. The partnerships with foreigners need to be strategic partnerships to serve the interests of Turkey also. Turkey need to distribute the benefits of development to every part of its land and has to develop a banking sector to provide this chance.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :