Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alternatif piyasa oynaklıklarında meydana gelen kırılmaların icss algoritmasıyla belirlenmesi ve süregenliğe etkileri: türkiye ve londra örneği

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniv. İİBF.1, Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fakültesi2
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye ve İngiltere için 17/07/2003 – 06/08/2009 dönemini kapsayan serbest piyasa altın fiyatları analize konu edilmiştir. Çalışmada, Yinelenen Birikimli Kareler Metodu(Iterated Cumulative Sums of Squares Method - ICSS) aracılığıyla serbest piyasa altın fiyatlarına ait kırılma tarihleri belirlenmiş, ardından bu tarihlerde Türkiye (TR) ve İngiltere (UK) için serbest piyasa altın fiyatlarını etkilediği düşünülen ekonomik, politik, sosyal olaylar incelenmiştir. Ayrıca çalışmada, uyarlanmış IT testi sonucunda bulunan anlamlı kırılma noktalarının kısa ve uzun dönemli oynaklık süreğenliği üzerindeki etkisini tespiti amacıyla söz konusu kırılma tarihlerini temsil eden kukla değişkenler, CGARCH modelindeki kalıcı trend bileşeni ve geçici bileşen eşitliklerine dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda alternatif yatırım araçları olması nedeniyle Türkiye ve İngiltere serbest piyasa altın fiyatlarının, döviz ve faizde meydana gelen değişikliklerden ve bu değişiklikleri yaratan faktörlerden etkilendikleri ve özellikle siyasi gelişmeler nedeniyle fiyat istikrarını sağlayamadıkları düşünülmektedir. Bununla birlikte CGARCH modeline ilişkin sonuçlar incelendiğinde kırılmaların dikkate alınmasıyla birlikte TR için kısa ve uzun vadeli süreğenliklerin sırasıyla %89 ve %15 azalırken; UK için ise süreğenliklerdeki azalma oranının sırasıyla %87 ve %15 olduğu tespit edilmiştir. Bu noktadan hareketle oynaklıkta meydana gelen şokların kısa ve uzun dönemli olarak fiyat hareketlerinde dalgalanma meydana getirdiği söylenebilir.

Özet İngilizce :

In this study, volatility behavior and structural breaks in unconditional variance are investigated by using Iterated Cumulative Sums of Squares Method – ICSS and Component GARCH-CGARCH on the free market gold price that includes the 17/07/2003 – 06/08/2009 periods for Turkey and England. After break dates for free market gold prices were detected via ICSS, the economic, politic, social events that thought as impressive on free market gold prices at that dates in Turkey and England were examined. Also in this study, the effect of significant break points detected by ICSS on long and short term volatility persistence was analyzed by introducing the dummy variables representing the break dates to the permanent trend component and temporary component equations of CGARCH model. In this study, it is found that because they are alternative investment tools, the free market gold prices are being effected from the changes on both foreign exchange and interest rates along with the factors that creates those change. Moreover, gold prices are unable to provide the stability of prices because of the political events. Besides, the results of CGARCH model indicate that when the breaks are taken into consideration for Turkey the short and long term persistence respectively decreased by 89% and 15% where for England it is respectively 87%and 15%. With the guidance of those results it can be said that the shocks that occurs on volatility creates price fluctuations at long and short term.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :