Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alternatif ödeme aracı olarak: elektronik çek sistemi (e-çek) – 1

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik ticaret ve elektronik finans işletmeler için önemli iki kavram haline gelmiştir. Küreselleşmenin yarattığı zor rekabet koşullarından sonra birde teknolojinin gelişim hızının bu rekabeti zorlaması işletmeleri daha dinamik ve hatasız çözümlere yönlendirmektedir. Başta Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı olmak üzere özellikle son yıllarda ortaya çıkan yaklaşımların hepsinin odak noktası operasyonel riskin yönetilmesidir. Bankacılık sektörü ve işletmelerin temel amacı operasyonel riskleri yönetebilmek, riskleri azaltmak ve minimum maliyetle çalışmaktır. Bu amaçların yanında bankacılık sektörünün ve işletmelerin küresel ortamda rekabet edebilmeleri için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada, teknolojik gelişmeler paralelinde geliştirilen ve kâğıt çekin 21. yüzyıl versiyonu olarak finansal sistemde alternatif bir ödeme aracı olan e-çek sisteminin öneminin belirlenmesi, kağıt çek ile karşılaştırılması ve Türkiye’ de uygulanabilirğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

In recent years, electronical trade and electronical finance have been two important concepts with the development of the technology for the companies. The development velocity of the technology just like the difficult competition circumstances that created by being global oblige the companies to find out dynamic and faultless solutions. The new approaches, first of all the new Basel Capital Accord and the rest, focuses on the management of the operational risk. The basic purpose of the banking industry and the other compaanies is to manage the operational risks as well reducing the risks and working with the minimum ost. Beyond this purposes, the banking industry and the other companies have to follow the technological development in order to compete within the global area. In this work, defining the importance of the, as being thr 21th century version of paper checks, e-check that is the alternative payment system in the financial system which has been developed parallel to the technological developments, then comparing with the paper check and the fesability of usage of it in Turkey is aimed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :