Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhafazakâr Düşünce Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modern bir muhafazakâr: yahya kemal

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Yahya Kemal, geri kalmışlığın ve buna bağlı olarak yaşanan özgüven kaybı­nın travmatik etkisinin yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemde yaşamış en önemli edebiyatçılarımızdan biridir. Onu önemli kılan temel nitelik aydınla­rının neredeyse tamamına yakınının radikal değişim talebinde bulunduğu ve bu kapsamdaki uygulamaları kayıtsız şartsız desteklediği bir dönemde ortaya koyduğu tavırda saklıdır. Batı’yı iyi tanıyan bir sanatkâr olarak bize ait olan her şeyin reddi mirasa uğradığı bir dönemde kültür mirasımıza ye­niden dikkatleri çekmiş, köksüz bir değişimin olumsuz sonuçları konusunda herkesi uyarmıştır. Milletlerin hayatında yaşanan bütün değişimlere rağmen değişmeyen, sürekli devam eden bir “öz”ün varlığına inanan Yahya Kemal, kendi kültürümüz açısından da bu “öz”ün tespit edilmesi ve yeninin onun üzerine inşa edilmesi gerektiğini savunmuştur. Güzel ve doğru olanın Batı’da olan/Batıdan gelenle sınırlı olduğu bir dönemde hiçbir şekilde tutu­culuğa düşmeden Türk edebiyatını kendi geleneğiyle barıştırmıştır. Ortaya koyduğu eserleriyle gelenekten ilham alınarak da “yeni”nin inşa edilebile­ceğini herkese ispatlamıştır. Bu çalışmada onun geçmiş/tarih ve gelenek kar­şısındaki tutumu, din ve dil konusundaki görüşleri, Türk muhafazakâr dü­şüncesi açısından tüm gel-gitlerine rağmen öncü ve çığır açıcı olduğu düşü­nülen Yahya Kemal’in ülkemizdeki muhafazakâr düşünce hayatına katkıları irdelenecektir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :