Yıl 2012, Cilt: 46 Sayı : 1 Sayfalar 43 - 52 2012-07-26
FARKLI SİMANLARIN İMPLANTÜSTÜ KURON PROTEZLERİNİN TUTUCULUĞUNA ETKİSİ
Pınar GÜLTEKİN,B.alper GÜLTEKİN
19 261

Öz Amaç: Çalışmanın amacı, restorasyonları implant postuna yapıştırma amacıyla özel olarak üretilmiş reçine bazlı sunanları tutuculuk direnci açısından geleneksel simanlarla karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Standart implant postu üç boyutlu dijital lazer tarayıcı ile tarandı. CAD/CAM sistemi yardımıyla 40 adet standart alt yapı üretildi. Alt yapılar her grupta 10 adet örnek olacak şekilde 4 farklı simanla (1) Premier Implant Cement (PIC), (2) TempBond NE (TB), (3) Multilink Implant (MI), (4) Adhesor Carbofine (AC) simante edildi. Örnekler üniversal test cihazı yardımıyla 0.5 mm/ dak hızda çekme testine tabi tutuldu. Desimantasyona sebep olan kuvvet miktarı Oneway Anova ve Tukey HSD testleri yardımıyla 95% güven aralığında değerlendirildi. Bulgular: Grupların tutuculuk düzeyleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulundu (p < 0.01). Simanların retansiyon değerleri en düşükten yükseğe doğru şu şekilde sıralandı: TB (39,65±8,08 N), PIC (136,97±21,75 N), MI (301,60±28,43 N), AC (386,78±52,63 N). Sonuç: İmplant-destekli protezlerin simantasyonu için özel olarak geliştirilen reçine bazlı simanlar, geleneksel geçici simana oranla daha yüksek, geleneksel daimi simana göre ise daha düşük retantif özelliklere sahiptir.

Anahtar Kelimeler

Simantasyon, tutuculuk, implant-destekli kuron, geçici siman, daimi siman
Vigolo P, Givani A, Majzoub Z, Cordioli G. Cemented versus screw-retained implant-supported single-tooth crowns: a 4-year prospective clinical study.Int J Oral Maxillofac Implants, 2004 Mar-Apr; 19(2):260-65.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 26 Temmuz 2012
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Temmuz 2012


Makalenin Yazarları
Pınar GÜLTEKİN
B.alper GÜLTEKİN