Cilt: 46 Sayı : 1
GERİATRİK HASTALARDA PROTEZLERİN AĞIZ SAĞLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Selin YILDIZ,Gülbahar IŞIK ÖZKOL

1.4K 129

Öz Amaç: Dünyada 65 yaş ve üzerindeki insanların sayısı hızla artmaktadır. Bu grupta, kaybedilen dişlerin restorasyonunda hareketli protezler, bir tedavi alternatifidir. Günümüzde artan yaşlı populasyonunda yaşam kalitesinin arttırılması sağlık alanındaki en önemli hedeflerdendir. Bunu değerlendirmek için çeşitli ölçekler vardır. Bu çalışmadaki amaç Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI) anketini kullanarak protezlerin ağız sağlığı ve yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı'na ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümüne tedavi için başvuran 65 yaş üstü toplam 59 hastadan oluşturulmuştur. Hastalara GOHAI soruları aynı kişi tarafından yüz yüze sorulmuş ve hep, sıkça, bazen, nadiren veya hiç olmak üzere beş kategoriden birini seçerek yanıtlamaları istenmiştir. Her kategori 1 den 5 e kadar puanlanmış ve toplam GOHAI skorları elde edilmiştir. Ayrıca demografik ve protetik bilgiler de kayıt edilmiştir. Bulgular istatistiksel olarak bağımsız gruplarda t testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim ve gelir durumunun ağız sağlığı yaşam kalitesi üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi görülmezken, hareketli protez kullanmanın, bazı protez yaş gruplarının ve bazı protez tiplerinin, ağız sağlığı ve yaşam kalitesi üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi görülmüştür. Sonuç: Bu kısıtlı çalışmada sorunlu ve çok uzun süre aynı protezi kullanmanın yaşam kalitesini olumsuz etkilediği ortaya çıkmaktadır
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Selin YILDIZ,Gülbahar IŞIK ÖZKOL
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.