Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 165

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sıcak para akımlarının ekonomik krizler üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Kurum belirtilmemiş1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Üretim, tüketim, tasarruf ve yatırım gibi ekonomik kararların serbest piyasa koşullarında belirlenmesine yönelik düzenlemeleri içeren ekonomik küreselleşme süreci, ülke ekonomisini dış ticaret liberalizasyonu ve finansal liberalizasyon bakımından etkilemektedir. Finansal liberalizasyon süreciyle birlikte sermaye hesabı kısıtlamaları ve sermaye kontrollerinin kaldırılmasından sonra hem yer hem de çeşit bakımından yeni yatırım olanaklarının ortaya çıkması, uluslararası yatırımcıların ve gelişmiş ülkelerin kârlarını maksimum düzeye çıkarmalarına olanak sağlamaktadır. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli sermaye hareketliliğinin artması, krizlere kadar varan büyük ekonomik kayıplara neden olabilmektedir.

Türkiye ekonomisinde 24 Ocak 1980’de başlayan finansal liberalizasyon süreci, 1989 yılında her türlü sermaye hareketlerinin tamamen serbestleşmesiyle devam etmiştir. Özellikle bu yıldan itibaren yoğun ve kontrolsüz bir şekilde spekülatif sıcak para giriş-çıkışlarının yaşanmasına rağmen, bu hareketliliğin neden olduğu istikrarsızlıkları giderecek etkili önlemlerin alınmadığı görülmektedir. Bu nedenle,1990 sonrasında sıcak para girişlerinin aniden durması ya da tersine dönerek hızlı çıkışların yaşanması, gelişmekte olan ülke örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de meydana gelen ekonomik krizlerde de büyük etkiler ortaya çıkarmıştır.

Özet İngilizce :

Economic globalization process, containing the deregulations tor determination of economic decisions like production, consumption, saving and investment on the free market conditions, effects countries in terms of foreign trade liberalization and financial liberalization, in the financial liberalization process, through the removal of capital account restrictions and capital controls, new investment opportunities tor both places and types helps to International investors and developed countries get maximum profıt. However, it is seen that excessive short terin capital mobility can cause large, financial losses which can result in economic crises for the developing countries.

In the Turkish economy, the process of openness and financial liberalization, that started at January 24, 1980, continued with liberating ali kinds of capital movements in 1989. After this year, although there have been large amount of short term and speculative hot money inflows-outflows to the Turkish economy, there have not been effective measures against instabilities that this high capital mobility has brought. On this account, sudden stop of hot money inflovvs or sudden hot money outflows reversely, have caused important effects to Turkey's economic crises, as is in other developing countries after the year of 1990.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :