Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 160

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istihdam artışı işsizlik sorununu çözmekte yeterli midir?

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

İşsizlik ekonomik, sosyal ve politik bir sorundur. İşsizlik sonuçları itibariyle gelir yoksunluğuna, bireyler üzerinde olumsuz sosyal ve psikolojik etkilere dolayısıyla toplumsal sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle işsizlik ve istihdam iktisatçılar tarafından pek çok kez tartışılmıştır. Türkiye'de işsizliği azaltıcı politikalar uygulansa da başarılı olunamamıştır. OECD rakamlarına göre, büyüme sağlanmasına rağmen işsizlik azalmamıştır. İstihdam artışı başarıldığında işsizliğin ters yönlü olarak azalması beklenir. Ancak, son yıllarda büyümeye rağmen işsiz sayısı artmakta ve yapısal olarak büyük bir sorun haline gelmektedir. İşgücüne katılım oranları, dünya ortalamasının çok altında kalmıştır. Çalışma çağındaki nüfusun artışı dinamizm getirmemektedir. Genç nüfusta işsizlik artışı yaratmaktadır. Tarımda çözülen istihdam üretime yönlendirilememektedir. Nitelik olarak uyuşmayan işgücü arz ve talebi yapısal işsizliği yaratmaktadır. Özellikle kentsel alanlarda kayıt dışı istihdam büyümektedir. Kayıt dışı istihdamın yoğun olarak göründüğü hizmetler sektöründe de sorunlar büyüktür. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında istihdam edilen işgücünün eğitim düzeyi düşük ve vasıfsızdır. İstihdam ve işsizlik sadece birer oran olarak incelenmemeli, hesaplanması ve yapısal farklılıklarına dikkat edilerek yorumlanmalıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Unemployment is economic, social and political problem. As the results of unemployment income deprivation, the negative social and psychological effects on individuals, thus leading to social problems. For this reason, the unemployment and employment many times discussed by economics. In Turkey, policies to reduce unemployment are being applied. They weren't accomplished in here. According to OECD figures, unemployment has not decreased despite the growth in provision. Employment growth is achieved as a reduction in unemployment is expected to reverse. However, in recent years, despite growth, in the number of unemployed is increased and is becoming a major problem in structural. The labor force participation rates remained much lower than the world average. The population in working-age not bring increase in dynamism. In young population increase creates unemployment. Reduction of employment of agriculture can not channel to production. Not match the labor demand and supply in the property, creating structural unemployment. Informal employment is growing, especially in urban areas. Problems are seen frequently also informal employment in the services sector is larger. Compared with developed countries, education level of the employed labor force is low and unqualified. Employment and unemployment weren't examined as only a ratio, calculations of them and paying attention to the structural differences surveyed by should be interpreted.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :