Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 15 , Sayı 173

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gümrük birliği sonrası türkiye - avrupa birliği otomotiv sektörlerinin rekabet gücünün balassa endeksi ile analizi

Yazar kurumları :
Kurum belirtilmemiş1
Görüntülenme :
599
DOI :
Özet Türkçe :

Otomotiv sanayi, gerek teknoloji yoğun üretim yapısı ile, gerek yüksek katma değer ve istihdam yaratmasıyla, gerek se demir-çelik, petro-kimya gibi diğer sanayi dallarıyla geliştirdiği yakın işbirliği ile tüm sanayileşmiş ülkelerde ekonominin lokomotif sektörlerinden  biridir.  Türk otomotiv sektörü de; gayri safi yurtiçi hasıla, imalat sanayi üretimindeki payı, ihracat, net döviz girdisi, istihdam, rekabet edebilirlik, yatırımlar, dışa açıklık, teknoloji transferi ve makro ekonomik büyüklükler açısından ülkemiz için en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Bu denli önemli bir sektörün uluslararası rekabet gücünün belirlenmesi sektörün ve Türkiye ekonomisinin geleceği açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) Endeksini kullanarak, gümrük birliği sonrası dönemde Türk otomotiv sektörünün Avrupa Birliği pazarında rekabet gücünü analiz etmektir.

Özet İngilizce :

In an economy, automotive industry is one of the leading sectors as it has capital intensive technology, creates high added-value and high employment and is hand in glove with the other industries such as iron and steel and petro chemistry. It is true for the case of Turkey: Turkish automotive sector is one of the most important sectors with regards to the share in GDP, manufacturing industry, export, net foreign currency inflow and employment, and competitiveness, investments, index of openness, technology transfer and the other macroeconomic variables. Thus it is required to determine the competitive power of the automotive sector on the purpose of forecasting Turkish economy. The aim of this study is to analyze the competitive power of Turkish automotive sector in comparison to the European Union after joining the Custom Union according to the approach of the Balassa’s Revealed Comparative Advantages.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :