Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 15 , Sayı 179

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğanın eğitimde postmodern kavramlara araladığı kapı: doğa gözlemleri ve bilimsel okuryazarlık

Yazar kurumları :
Kurum Belirtilmemiş1
Görüntülenme :
445
DOI :
Özet Türkçe :

 

Tikelci, idiyografik paradigma tarih boyunca çeşitli düşünürlerce önerilmişse de tümelci, nomotetik paradigmanın gölgesinde kalmış, ancak post-modern dünyada güç kazanmıştır. Post-modern dünyanın anahtar, karşıt ve bağlılaşık kavramları olan küreselleşme ve yerelleşme gibi, post-modern bilgikuramı da disiplinlerin sayısız alt alanlara ayrışmasını ve hem kuramsal hem yöntembilimsel olarak akademik uzmanlıkların bir ortak havuzu kullanarak birleşmesini öngörmektedir. Kuram ve yöntem, bu havuzdan ortaklaşa kullanılmaktadır. Parçalanma ve disiplinlerarasılık post-modern bilim felsefesi ve bilgikuramının iki yüzüdür. Metin hiçbir bilime ait olmayan bir nesne ise metinlerarasılık bağlamında fen bilimlerine ve felsefeye ait metinleri okumak disiplinlerarasılığın yöntembilimidir, çünkü okunan birimler disiplinlerarasılığın yapıtaşlarıdır ve onlara yönelecek okumalar, yöntembilimsel olarak, maksimum disiplinlerarası kazanımları sağlayacaktır. Bu araştırmada Marmara Üniversitesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalında 2006 yılından beri sürdürülen Doğada Fizik Dersi kapsamında öğrencilerin yazılı hikâyelerinde betimleme ve öykülemeye dayalı olarak ortaya çıkan post-modern anlatı teknikleri araştırılmıştır. Bu araştırmada doğa gözlemine dayanan üç yazılı hikâye seçilerek incelenmiştir. Bu yaklaşımla incelenen nesne olan metin disiplinlerarasılığın nesnesidir. Üstmetin ise doğa olarak düşünülmüştür. Doğa’nın kapsayıcılığında zengin bağlamsal öğrenme ortamlarının oluşturulması herkes için fiziği hedeflemekte, dolayısıyla postmodern dünyanın anahtar kavramları ile bilimsel okuryazarlığın gözleme dayanan boyutları bu uygulama kapsamında örtüşmektedir.

Özet İngilizce :

 

This pioneer study bridges the uncertain un-determinate and idiographic inferences and premises of post-modernism with the realistic fixed determinate data of physics education within the meta-text nature. It opens the door for a post-modern framework in which physics education is re-interpreted revised and re-defined. Methodologically, the article focuses on four student narratives enriched through and networked by the inter-textuality accumulated by student short stories, memoirs, videos and photographs which have characterized part of Physics in Nature course which has been conducted since 2006. Therefore, the course follows a different way of problem solving than in conventional way of solving problems.The narratives inter-discursively associate popular literature and the gist of physics through the spirit of adventure, expedition and wilderness in nature. Within this framework, popular literature correspond post-modern age’s main culture industry in which student life is mostly modeled. The study detects the footsteps of post-modernism in the physics education domain. Nature is the source of life, science and even theory and methodology, and therefore, it has been delineated as the meta-text for physics education and life. It is the richest context. In the result of this research, three titles appeared. These can be summarized as the influence of perception phenomenology and perception of wild nature in the texts of prospective teachers, the discursive diversity which meta-text nature provides the student narratives with and the embedded existence of scientific literacy in the texts of prospective teachers. As the final target, the researchers think that this outcome is significantly striking for the prospective researches in educational sciences in connection with physics course which takes realistic cognitive problem-solving processes as the basis.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :