Yıl 2014, Cilt: 48 Sayı : 1 Sayfalar 31 - 46 2014-04-08
DETERMINATION OF INCIDENCE OF COMPLICATIONS AND LIFE QUALITY AFTER MANDIBULAR IMPACTED THIRD MOLAR SURGERY* Mandibuler Gömülü Üçüncü Molar Dişlerin Çekimi Sonrası Gelişen Komplikasyonların Insidansının ve Hastaların Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi
Mandibuler Gömülü Üçüncü Molar Dişlerin Çekimi Sonrası Gelişen Komplikasyonların İnsidansının ve Hastaların Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi
Berkem ATALAY,Nurhan GÜLER,Fatih CABBAR,Kemal ŞENÇİFT
19 261

Amaç: Bu çalışmanın amacı; mandibuler gömülü üçüncü molar diş cerrahisi sonrası gelişen komplikasyonların görülme sıklığı, şiddeti ve çeşidinin saptanması, nedenlerin araştırılması, görülen komplikasyonların önlenmesi ve hastaların cerrahi operasyon sonrası yaşam kalitesinin belirlenmesidir.Gereç ve Yöntem: Çalışma, yaşları 16 ile 83 arasında değişen, 77’si bayan, 28’i erkek toplam 105 hastanın 121 mandibuler gömülü üçüncü molar dişi üzerinde yürütüldü. Tüm hastaların yaşı, cinsiyeti, sistemik durumu, kötü alışkanlıkları, ağız hijyenleri, oral kontraseptif kullanımı ve menstürasyon dönemleri ayrıca mandibuler gömülü üçüncü molar sınıflaması, ağrı, ödem, trismus, parestezi gibi postoperatif komplikasyonlar kaydedildi.Bulgular: Ödem varlığı (94, 5.5±3.06, p=0.004) ve kanama komplikasyonu arasında (29, 6.24±2.77, p=0.019), operasyon süresi ile ödem varlığı arasında (94, 30.65±15.49, p=0.005) ve operasyon süresi ile parestezi komplikasyonu arasında (10, 41.2±15.15, p=0.006) istatistiksel olarak anlamlı bir fark kaydedildi.Sonuç: Yaşam kalitesinin kötüleşmesine neden olan postoperatif bulgular, ağrı, ödem, trismus ve parestezi olup, dikkatli bir cerrahi teknik, operatif özen ve hastaların postoperatif önerileri uygulaması komplikasyonların sıklığını ve şiddetini azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler

Avcı N, Dural S, Karabıyıkoğlu T. Gömük dişlerin görülme sıklığı çenelere göre dağılımları ve gömük kalma nedenleri. SBAD (Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi) 1996;7:127-33.
Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 8 Nisan 2014
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Nisan 2014


Makalenin Yazarları
Berkem ATALAY
Nurhan GÜLER
Fatih CABBAR
Kemal ŞENÇİFT