Yıl 2014, Cilt: 48 Sayı : 3 Sayfalar 27 - 35 2014-11-18
THE EFFECTS OF FIXED ORTHODONTIC TREATMENT PERIOD ON WHITE SPOT LESION PREVALENCE AND DMFT INDEX-Sabit Ortodontik Tedavi Süresinin Beyaz Nokta Lezyonu Oluşum Sıklığı ve DMFT İndeksi Üzerine Etkileri
Sabit Ortodontik Tedavi Süresinin Beyaz Nokta Lezyonu Oluşum Sıklığı ve DMFT İndeksi Üzerine Etkileri
Said KARABEKİROĞLU,Zehra İLERİ,Fatma KAHRAMAN,Nimet ÜNLÜ
12 261

Amaç: Bu çalışmanın amacı sabit ortodontik tedavi süresinin DMFT (D: çürük, F: dolgulu ve M: eksik diş sayısı) indeksi ve beyaz nokta lezyonu oluşum sıklığı üzerine etkisini değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: Sabit ortodontik tedavi gören 84 birey (45 kız, 38 erkek, 13-18 yaş, ortalama yaş 14.7±0.8) bu çalışma kapsamında değerlendirildi. Bütün hastalar 0,018 inç slot MBT sabit ortodontik apareyler ile tedavi edildi. Bireyler tedavi başlangıcında (T1) ve tedavi bitiminde (T2) bir araştırmacı tarafından beyaz nokta lezyonu (BNL) görülme sıklığının tespiti amacıyla Gorelick indeksine göre klinikte muayene edildi. DMFT indeksi değerlendirmesinde klinik muayenede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterleri kullanıldı. Bireyler sabit ortodontik tedavi görme sürelerine göre (Grup A: 0-18 ay, Grup B:18-30 ay ve Grup C: > 30 ay) üç alt gruba ayrıldı.Bulgular: 84 bireyde T1’ de BNL görülme sıklığı % 15.4 iken, T2’ de % 69.0’ a yükseldiği ve insidans hızının % 53.6 olduğu bulundu. Yeni oluşan lezyonların en çok alt birinci büyük azı dişlerinde (% 20.6) oluştuğu, bunu üst lateral dişler (% 16.3) ve alt ikinci küçük azı dişlerin (% 13.7) takip ettiği görüldü. T2 sonuçlarına göre; Grup C ve diğer iki grup arasında (Grup A ve Grup B) DMFT ortalaması (p < 0.05) ve BNL oluşum sıklığı (p < 0.05) açısından anlamlı fark olduğu bulundu.Sonuç: 30 aydan daha uzun süren ortodonti tedavisinde bireylerin DMFT değerinin ve BNL oluşturma riskinin anlamlı derecede yükseldiği görülmektedir. Bu durumdaki bireylere daha etkili bir ağız bakım desteği sağlanmalı ve çürükten koruyucu uygulamalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Boersma JG, van der Veen MH, Lagerweij MD, Bokhout B, Prahl-Andersen B. Caries prevalence measured with QLF after treatment with fixed orthodontic appliances: influencing factors. Caries Res 2005;39(1):41-7.
Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 18 Kasım 2014
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Kasım 2014


Makalenin Yazarları
Said KARABEKİROĞLU
Zehra İLERİ
Fatma KAHRAMAN
Nimet ÜNLÜ